Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De herkende planten in dit boek

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Acanthus mollis Zachte acanthus Beerenclauw (tamme Acanthus) Cruijdeboeck 4, 53
Acanthus spinosus Doornige berenklauw Acanthus, wilde

Cruijdeboeck 4, 53

Astragalus cicer Bergerwt Ciceren, wilde Cruijdeboeck 4, 20
Avena sativa Haver Haver

Cruijdeboeck 4, 12

Bituminaria bituminosa Pekklaver Claveren, groote

Cruijdeboeck 4, 37

Bunium bulbocastanum Aardkastanje Eerdtnoten, cleyne Cruijdeboeck 4, 30
Carduus Distel   Cruijdeboeck 4, 59
Carduus acanthoides Langstekelige distel Distelen, wilde Cruijdeboeck 4, 59
Carduus crispus Kruldistel Distelen, wilde Cruijdeboeck 4, 59
Carlina acaulis subsp. acaulis Zilverdistel (zonder stengel) Everwortel, roode (cleyn Carlina)

Cruijdeboeck 4, 55

Carlina acaulis subsp. simplex Zilverdistel Everwortel, witte (Carlina) Cruijdeboeck 4, 55
Carlina vulgaris Driedistel Distel, drye- Cruijdeboeck 4, 56
Carthamus corymbosus Schermsaffloer Chameleon, swerte

Cruijdeboeck 4, 45

Carthamus lanatus Wollige saffloer Carthamus, wilde Cruijdeboeck 4, 57
Centaurea calcitrapa Kalketrip Distel, sterre- Cruijdeboeck 4, 47
Cicer arietinum Keker (Kikkererwt, Kekererwt) Ciceren, ghehoeckte

Cruijdeboeck 4, 20

Cirsium acaule Aarddistel Chameleon, witte

Cruijdeboeck 4, 45

Cirsium arvense Akkerdistel Distelen, wilde Cruijdeboeck 4, 59
Cnicus benedictus Gezegende distel Cardobenedictus

Cruijdeboeck 4, 58

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro Crusette Cruijdeboeck 4, 65
Cynara cardunculus Kardoen Chardous Cruijdeboeck 4, 49
Cynara scolymus Artisjok Artichauts Cruijdeboeck 4, 49
Dipsacus fullonum Grote kaardebol (wilde soort) Caerden, wilde

Cruijdeboeck 4, 48

Dipsacus pilosus Kleine kaardebol Caerden, wilde Cruijdeboeck 4, 48
Dipsacus sativus Grote kaardebol (gekweekte soort) Caerden, tamme Cruijdeboeck 4, 48
Echinops sphaerocephalus Beklierde kogeldistel Distel, Roomsche (vremde Distel)

Cruijdeboeck 4, 51

Eryngium campestre Kruisdistel Cruysdistele Cruijdeboeck 4, 46
Eryngium maritimum Blauwe zeedistel Cruyswortele (groote Iringus, Endeloos, Meere wortele)

Cruijdeboeck 4, 46

Fagopyrum esculentum Boekweit Bockweydt Cruijdeboeck 4, 13
Galium aparine Kleefkruid Cleefcruyt Cruijdeboeck 4, 62
Galium odoratum Lievevrouwebedstro Walmeester

Cruijdeboeck 4, 64

Galium sylvaticum Boswalstro Rotte (Mee), wilde

Cruijdeboeck 4, 61

Galium verum Geel walstro Walstroo Cruijdeboeck 4, 63
Heracleum sphondilium Gewone berenklauw Beerenclauw, Duytsche Cruijdeboeck 4, 54
Hordeum distichum Chevaliergerst Gerste, cleyne Cruijdeboeck 4, 8
Hordeum hexastichum Gerst Gerste, groote Cruijdeboeck 4, 8
Hordeum polystichum Gerst Gerste, groote Cruijdeboeck 4, 8
Hordeum vulgare var. nudum Gerst (een van de Gerstrassen) Keerensaet

Cruijdeboeck 4, 5

Lathyrus aphaca Naakte lathyrus Aphace Cruijdeboeck 4, 26
Lathyrus cicera Kekerlathyrus Erwten, cleyne platte Cruijdeboeck 4, 19
Lathyrus nissolia Graslathyrus Erven Cruijdeboeck 4, 22
Lathyrus sativus Zaailathyrus Erwten, groote platte

Cruijdeboeck 4, 19

Lathyrus tuberosus Aardaker Apios van Fuchs Cruijdeboeck 4, 30
Lens culinaris Linze Linsen Cruijdeboeck 4, 28
Lolium temulentum Dolik Dravick Cruijdeboeck 4, 14
Lotus corniculatus Gewone rolklaver Steenclaveren, geel (wilde Claveren, vogels Vitsen) Cruijdeboeck 4, 34
Lupinus albus Witte lupine Lupine, tamme Cruijdeboeck 4, 21
Lupinus luteus Gele lupine Lupine, wilde (geel) Cruijdeboeck 4, 21
Lupinus polyphyllus Vaste lupine ? Lupine, wilde (blauw) Cruijdeboeck 4, 21
Medicago falcata Sikkelklaver Claveren, Italiaensche (ander gheslacht) Cruijdeboeck 4, 36
Medicago lupulina Hopklaver Steenclaveren, cleyn geel

Cruijdeboeck 4, 34

Medicago polymorpha Ruige rupsklaver Polygala Cruijdeboeck 4, 36
Medicago sativa Luzerne Claveren, Italiaensche Cruijdeboeck 4, 36
Melilotus Honingklaver   Cruijdeboeck 4, 35
Melilotus altissimus Goudgele honingklaver Mellilote, ghemeyne (geele Steenbreeck) Cruijdeboeck 4, 35
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver Mellilote, Roomsche

Cruijdeboeck 4, 35

Onobrychis viciifolia Esparcette Glaux marina Cruijdeboeck 4, 25
Onopordum acanthium Wegdistel Distel, witte wech- (wilde witte Distel, groote witte Distel) Cruijdeboeck 4, 52
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje Vogelvoet Cruijdeboeck 4, 27
Oxalis acetosella Witte klaverzuring Coeckcoecksbroot Cruijdeboeck 4, 39
Panicum miliaceum Pluimgierst Hirs (Milie) Cruijdeboeck 4, 9
Parnassia palustris Parnassia Gras van Parnaso Cruijdeboeck 4, 41
Pedicularis palustris Moeraskartelblad Ratelen, roode Cruijdeboeck 4, 43
Phaseolus vulgaris Boon Boonkens, Roomsche Cruijdeboeck 4, 17
Pisum sativum Erwt Erwten, stock- (groote Erwten, Roomsche Erwten)

Cruijdeboeck 4, 18

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar Ratelen, witte en geele (Hanekammekens) Cruijdeboeck 4, 43
Rubia tinctorum Meekrap Rotte (Mee), tamme Cruijdeboeck 4, 61
Secale cereale Rogge Rogghe

Cruijdeboeck 4, 7

Securigera varia Bont kroonkruid Securidaca (Bijlkenscruydt) Cruijdeboeck 4, 29
Setaria viridis Groen naaldaar Panickcoren Cruijdeboeck 4, 11
Silybum marianum Mariadistel Distel, Onser vrouwen Cruijdeboeck 4, 50
Sorghum bicolor Kafferkoren (Sorghum, Sorgo) Sorgsaet Cruijdeboeck 4, 11
Sparganium erectum Grote egelskop Rietgras

Cruijdeboeck 4, 42

Stellaria graminea Grasmuur Ooghentroostgras Cruijdeboeck 4, 40
Stellaria holostea Grote muur Ooghentroostgras Cruijdeboeck 4, 40
Trapa natans Waternoot Noten, water- (Minckysers) Cruijdeboeck 4, 60
Trifolium Klaver   Cruijdeboeck 4, 32
Trifolium arvense Hazenpootje Hasenpootkens (Hasenvoetkens) Cruijdeboeck 4, 38
Trifolium pratense Rode klaver Claveren, ghemeyne Cruijdeboeck 4, 32
Trifolium repens Witte klaver Claveren, ghemeyne Cruijdeboeck 4, 32
Trigonella caerulea Zevengetijdenklaver Sevenghetijdecruyt

Cruijdeboeck 4, 33

Trigonella foenum-graecum Fenegriek

 

Fenigrieck

Cruijdeboeck 4, 31
Triticum aestivum Tarwe Terwe Cruijdeboeck 4, 1
Triticum dicoccum Emmer Amelcoren

Cruijdeboeck 4, 3

Triticum monococcum Eenkoren Eencoren Cruijdeboeck 4, 6
Triticum spelta Spelt Spelte Cruijdeboeck 4, 2
Triticum turgidum Engelse tarwe Terwe, Roomsche

Cruijdeboeck 4, 4

Typha latifolia Grote lisdodde Lischdodden (Donsen) Cruijdeboeck 4, 44
Ustilago avenae Haverbrand (op haver) Brant Cruijdeboeck 4, 15
Ustilago hordei Steenbrand (op gerst) Brant Cruijdeboeck 4, 15
Ustilago tritici Stuifbrand (op tarwe) Brant Cruijdeboeck 4, 15
Vicia cracca Vogelwikke Vitsen, wilde Cruijdeboeck 4, 25
Vicia ervilia Erve (Linzenwikke) Ciceren, ronde Cruijdeboeck 4, 20
Vicia faba Tuinboon Boonen, ghemeyne (groote tamme Boonen, groote Boonen) Cruijdeboeck 4, 16
Vicia faba var. equina Paardenboon Boonkens, Zeeusche (Peerdeboonkens, cleyne tamme Boonen) Cruijdeboeck 4, 16

Vicia hirsuta

Ringelwikke Crock Cruijdeboeck 4, 24
Vicia orobus Heidewikke Crock Cruijdeboeck 4, 24
Vicia sativa     Cruijdeboeck 4, 23
Vicia sativa subsp. nigra Smalle wikke Vitsen Cruijdeboeck 4, 23
Vicia sativa subsp. sativa Voederwikke Vitsen Cruijdeboeck 4, 23
Vicia sativa subsp. segetalis Vergeten wikke Vitsen Cruijdeboeck 4, 23
Vicia sepium Heggenwikke Boonen, wilde (swerte Boone, Moorkens) Cruijdeboeck 4, 16
Zea mays Maïs Coren, Torcksch Cruijdeboeck 4, 10

^Naar het begin van deze pagina