Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 3 Ondertitel, bladzijde [347]   Zie volgende pagina »

Ondertitel

 

Des Cruydeboecks

Dat es van der cruyden gheslacht/ fatsoen/ naem/ natuere/ cracht/ werckinghe ende hindernisse.

Dat derde Cruijdeboeck deel

Der hoochgeborene alder duerluchtichste Coninginne ende Vrouwe/ Vrouw Marie Coninghinne van Hungheren ende Beemen etc. Gouvernante der K.M. Neerlanden toe ghescreven.

Duer D. Rembert Dodoens.

^Naar het begin van deze pagina