Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De herkende planten in dit boek

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Aristolochia longa Langbladige pijpbloem Osterlucey, langhe (Sarasijnscruyt) Cruijdeboeck 3, 1
Aristolochia rotunda Rondbladige pijpbloem (Bolvormige pijpbloem) Osterlucey, ronde Cruijdeboeck 3, 1
Aristolochia clematitis Pijpbloem Aristolochia clematitis Cruijdeboeck 3, 1
Aristolochia pistolochia Pistolochia (pijpbloem) Pistolochia Cruijdeboeck 3, 1
Corydalis cava Holwortel Holwortel

Cruijdeboeck 3, 2

Corydalis solida Vingerhelmbloem Holwortel, boonkens- Cruijdeboeck 3, 2
Euphorbia apios - een soort Wolfsmelk Apios, recht

Cruijdeboeck 3, 3

Bunium bulbocastanum Aardkastanje Eerd(t)noten, cleyn

Cruijdeboeck 3, 3

Lathyrus tuberosus Aardaker Eerdtnoten (Muysen met steerten) Cruijdeboeck 3, 3
Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem Swaluwortel Cruijdeboeck 3, 4
Asarum europaeum Mansoor Haselwortel (Mansooren) Cruijdeboeck 3, 5
Dracunculus vulgaris Drakenwortel Speerwortel(e) (Drakenwortele) Cruijdeboeck 3, 6
Arum maculatum Gevlekte aronskelk Calfsvoet (Papecullekens) Cruijdeboeck 3, 7
Calla palustris Slangenwortel Calfsvoet, water- (water Aron)

Cruijdeboeck 3, 8

Centaurea centaurium Groot duizend-guldenkruid Santorie, groote Cruijdeboeck 3, 9
Centaurium erythraea Echt duizend-guldenkruid Santorie, cleyn Cruijdeboeck 3, 9
Leuzea rhapontica Schubbig zaagblad Rha (Rhabarbare)

Cruijdeboeck 3, 10

Cyclamen hederifolium Napolitaanse cyclamen Verckensbroot (Eerdtappel, Sueghenbroot) Cruijdeboeck 3, 11
Cyclamen purpurascens Europese cyclamen (Alpenviooltje) Verckensbroot (Eerdtappel, Sueghenbroot) Cruijdeboeck 3, 11
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal Alfsrancke Cruijdeboeck 3, 11
Gentiana lutea Gele gentiaan Gentiaen Cruijdeboeck 3, 12
Gentiana clusii Grootbloemige gentiaan Gentiaen

Cruijdeboeck 3, 12

Gentiana purpurea Paarse gentiaan ? Gentiaen

Cruijdeboeck 3, 12

Gentiana cruciata Kruisbladgentiaan Madelgheer (Cruyswortel, wildt Gentiaen)

Cruijdeboeck 3, 13

Inula helenium Griekse alant Alantwortel (Galantwortele) Cruijdeboeck 3, 14
Paeonia mascula Gewone pioenroos Pioene manneken (valsch Dictam) Cruijdeboeck 3, 16
Paeonia officinalis Boerenpioen Pioene wijfken (Pioenen, Pioenbloemen, Mastbloemen)

Cruijdeboeck 3, 16

Valeriana phu Grote valeriaan Valeriane, tamme (groote Valeriane, Sint Joriscruyt, Speercruyt) Cruijdeboeck 3, 17
Valeriana officinalis Echte valeriaan Valeriane, groote wilde Cruijdeboeck 3, 17
Valeriana dioica Kleine valeriaan Valeriane, cleyne wilde Cruijdeboeck 3, 17
Polemonium caeruleum Jakobsladder Valeriane van Griecken (Phu Graecum)

Cruijdeboeck 3, 17

Rhodiola rosea Rhodiola (Rozenwortel) Roosewortel Cruijdeboeck 3, 18
Anacyclus pyrethrum Afrikaanse pyrethrum (Roomse bertram) Bertram Cruijdeboeck 3, 19
Achillea ptarmica Wilde bertram Bertram, wilde Cruijdeboeck 3, 20
Saponaria officinalis Zeepkruid Seepcruyt Cruijdeboeck 3, 21
Silene vulgaris Blaassilene Duysentcracht (Behen album) Cruijdeboeck 3, 22
Cyperus longus Rood cypergras Galigaen, wilde Cruijdeboeck 3, 23
Acorus calamus Kalmoes Galigaen, groote Cruijdeboeck 3, 24
Alpinia galanga Grote galangawortel (Laos) Galigaen, cleyne Cruijdeboeck 3, 24
Alpinia officinarum Kleine galangawortel Galigaen, cleyne Cruijdeboeck 3, 24
Zingiber officinale Gember Gengebeer Cruijdeboeck 3, 25
Acorus calamus Kalmoes Calmus Cruijdeboeck 3, 26
Doronicum columnae Voorjaarszonnebloem Doronicum van de Arabieren Cruijdeboeck 3, 27
Doronicum pardalianches Hartbladzonnebloem Doronicum Romanum

Cruijdeboeck 3, 27

Curcuma zedoaria Kurkumawortel (Zedoarwortel) Zedoaria Cruijdeboeck 3, 28
Veratrum album Witte nieswortel Nieswortel, witte (wit Niescruyt) Cruijdeboeck 3, 29
Epipactis helleborine subsp. helleborine Brede wespenorchis Niescruyt, wildt wit Cruijdeboeck 3, 30
Astrantia major Zeeuws knoopje Nieswortel, swerte (Heylich kerstcruyt, swerte Helleborine) Cruijdeboeck 3, 31
Helleborus viridis subsp. occidentalis Wrangwortel Viercruyt (Kerstwortel, Wranckcruyt)

Cruijdeboeck 3, 31

Eranthis hyemalis Winterakoniet Helleborus van Fuchsius Cruijdeboeck 3, 31
Adonis vernalis Voorjaarsadonis Helleborus van Hieronymus Bock Cruijdeboeck 3, 31
Aloe spec.   Aloe Cruijdeboeck 3, 32
Ricinus communis Wonderboom Wonderboom (Cruysboom, Mollencruyt) Cruijdeboeck 3, 33
Euphorbia Wolfsmelk   Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia amygdaloides Amandelwolfsmelk Wolfsmelck manneken Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia myrsinites - Wolfsmelck wijfken Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia paralias Zeewolfsmelk Wolfsmelck, zee-

Cruijdeboeck 3, 34

Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid Wolfsmelck, sonnewendende

Cruijdeboeck 3, 34

Euphorbia cyparissias Cipreswolfsmelk Wolfsmelck, cypressen- Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia dendroides Boomwolfsmelk Croonkenscruyt Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia platyphyllos Brede wolfsmelk Wolfsmelck, breet Cruijdeboeck 3, 34
Euphorbia palustris Moeraswolfsmelk Ezula, groot Cruijdeboeck 3, 35
Euphorbia esula Heksenmelk Ezula, cleyn

Cruijdeboeck 3, 35

Euphorbia lathyrus Kruisbladige wolfsmelk Springcruyt (Spurgie) Cruijdeboeck 3, 36
Euphorbia peplus Tuinwolfsmelk Duyvelsmelck Cruijdeboeck 3, 37
Frankenia pulverulenta - Duyvelsmelck, zee- Cruijdeboeck 3, 37
Aster tripolium Zulte Camille, blauw (blauw Madelieven) Cruijdeboeck 3, 38

Thapsia garganica

- Thapsia Cruijdeboeck 3, 39
Colchicum autumnale Herfsttijloos Hermodactilen, ghemeyne (Tydeloosen, beempdt Tydeloosen)

Cruijdeboeck 3, 40

Hermodactylus tuberosus Vingerknol Hermodactilus

Cruijdeboeck 3, 40

Daphne laureola Zwart peperboompje Laureole Cruijdeboeck 3, 41
Daphne Peperboompje   Cruijdeboeck 3, 42
Daphne cneorum Steenroosje (Welriekende kelderhals, Heideroosje) Mezereon (Zeelbast)

Cruijdeboeck 3, 42

Daphne gnidium Vlasbladig peperboompje (Garouboom) Mezereon, smal Cruijdeboeck 3, 42
Delphinium staphisagria Rozijnridderspoor (Staverkruid) Luyscruyt (Luysemorder)

Cruijdeboeck 3, 43

Ecballium elaterium Springkomkommer Concommeren, wilde Cruijdeboeck 3, 44
Citrullus colocynthis Kolokwint Coloquint(appel) (Cauwoorden, wilde)

Cruijdeboeck 3, 45

Cassia acutifolia   Seneboom (Sene, Senebladeren)

Cruijdeboeck 3, 46

Cassia obovata (Alexandrijnse) Senne Seneboom (Sene, Senebladeren) Cruijdeboeck 3, 46
Colutea arborescens Europese blazenstruik Linsen, Lombaertsche Cruijdeboeck 3, 46
Laricifomes officinalis Larikszwam (Lorkenzwam) Agaricus Cruijdeboeck 3, 47
Bryonia dioica Heggenrank Bryonie, witte Cruijdeboeck 3, 48
Bryonia alba Witte heggenrank Bryonie, swerte Cruijdeboeck 3, 48
Tamus communis Spekwortel Bryonie, wilde (wilde Wijngaert, onser Vrouwen seghel) Cruijdeboeck 3, 49
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal Lynen (Lenen) Cruijdeboeck 3, 50
Convolvulus Winde   Cruijdeboeck 3, 51
Convolvulus sepium Haagwinde Clocxkenswinde, groote (groote Winde) Cruijdeboeck 3, 51
Convolvulus arvensis Akkerwinde Clocxkenswinde, cleyne Cruijdeboeck 3, 51
Fallopia convolvulus Zwaluwtong Winde, swerte (middel Winde, Wijngaertswinde) Cruijdeboeck 3, 52
Convolvulus soldanella Zeewinde Winde, zee- Cruijdeboeck 3, 53
Smilax aspera Steekwinde Winde, stekende Cruijdeboeck 3, 54
Convolvulus scammonia Purgeerwinde Scammonia Cruijdeboeck 3, 55
Solanum dulcamara Bitterzoet Alfsrancke Cruijdeboeck 3, 56
Cuscuta spec. Warkruid Scorfte (Wrange, Vildtcruyt, Dodercruydt, Duyvelsnaeygaeren, Schorfte, Sijde op 't Vlas) Cruijdeboeck 3, 57
Cuscuta campestris Veldwarkruid Epithymbrum Cruijdeboeck 3, 57
Cuscuta epithymum Klein warkruid Epithymum Cruijdeboeck 3, 57
Cuscuta epilinum Vlaswarkruid Epilinum Cruijdeboeck 3, 57
Cuscuta europaea Groot warkruid Epibryon Cruijdeboeck 3, 57
Cuscuta campestris Veldwarkruid Epithymbrum

Cruijdeboeck 3, 57

Cuscuta lupuliformis Hopwarkruid Epibryon

Cruijdeboeck 3, 57

Humulus lupulus Hop Hoppe(cruyt) Cruijdeboeck 3, 58
Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren Varen manneken Cruijdeboeck 3, 59
Athyrium filix-femina Wijfjesvaren Varen wijfken Cruijdeboeck 3, 59
Pteridium aquilinum Adelaarsvaren Varen wijfken

Cruijdeboeck 3, 59

Osmunda regalis Koningsvaren Varen, groot (wildt Varen, Christoffelscruyt) Cruijdeboeck 3, 60
Polypodium vulgare Gewone eikvaren Eyckenvaren (Boomvaren)

Cruijdeboeck 3, 61

Currania dryopteris Gebogen driehoeksvaren Eyckenvaren, wit Cruijdeboeck 3, 62
Asplenium adiantum-nigrum Zwartsteel Eyckenvaren. swert Cruijdeboeck 3, 62
Asplenium scolopendrium Tongvaren Hertstonghe, steen- Cruijdeboeck 3, 63
Blechnum spicant Dubbelloof Grachtvaren (groot Miltcruyt, Spicant) Cruijdeboeck 3, 64
Asplenium ceterach Schubvaren Steenvaren Cruijdeboeck 3, 65
Adiantum capillus-veneris Echt venushaar Vrouwenhayr, oprecht Cruijdeboeck 3, 66
Asplenium ruta-muraria Muurvaren Steenruyte Cruijdeboeck 3, 66
Asplenium trichomanes Steenbreekvaren Wederdoot Cruijdeboeck 3, 67
Marchantia polymorpha Steenlevermos Levercruyt, steen- (Levercruyt)

Cruijdeboeck 3, 68

Usnea barbata Baardmos Mosch (Boommosch) Cruijdeboeck 3, 69
Sticta pulmonaria - Longhencruyt

Cruijdeboeck 3, 69

Polytrichum commune Gewoon haarmos Wederdoot, gulden

Cruijdeboeck 3, 69

Drosera rotundifolia Ronde zonnedauw Sondauw (Sindauw, Loopichcruyt) Cruijdeboeck 3, 69
Lycopodium clavatum Grote wolfsklauw Wolfsclauw (Beerenclauwen, Wijncruyt) Cruijdeboeck 3, 69
Corallina officinalis Koraalwier Mosch, zee- (Coraelcruyt) Cruijdeboeck 3, 69
Ranunculus Boterbloem   Cruijdeboeck 3, 70
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem Hanenvoet, water-

Cruijdeboeck 3, 70

Ranunculus platanifolius Grote witte boterbloem Hanenvoet, witte Cruijdeboeck 3, 70
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem Lupaertsclauwen (houtsnede bij 3,70 )

Cruijdeboeck 3, 70

Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid Cueckenscelle

Cruijdeboeck 3, 70

Anemone ranunculoides Gele anemoon Chrysanthemum Cruijdeboeck 3, 70
Anemone nemorosa Bosanemoon Hanenvoet, cleyne (Aprilschen Hanenvoet) Cruijdeboeck 3, 70
Ranunculus bulbosus Knolboterbloem Sint Anthuenis raepken

Cruijdeboeck 3, 71

Ranunculus repens Kruipende boterbloem Booterbloeme (wilde Booterbloeme)

Cruijdeboeck 3, 72

Ranunculus repens var. pleniflorus Kruipende boterbloem Booterbloeme (wilde Booterbloeme)

Cruijdeboeck 3, 72

Ranunculus flammula Egelboterbloem Egelcoolen Cruijdeboeck 3, 73
Paris quadrifolia Eenbes Wolfsbesie(n), (Dolwortel) Cruijdeboeck 3, 74
Eranthis hyemalis Winterakoniet Luyscruyt Cruijdeboeck 3, 75
Aconitum napellus Blauwe monnikskap Wolfswortel(e), blauwe (Munckxcapkens) Cruijdeboeck 3, 75
Aconitum vulparia Gele monnikskap Wolfswortel(e), geele Cruijdeboeck 3, 75
Nerium oleander Oleander Rooseboom

Cruijdeboeck 3, 76

Papaver Klaproos   Cruijdeboeck 3, 77
Papaver somniferum Slaapbol Huel, witte (tamme Huel)

Cruijdeboeck 3, 77

Papaver setigerum   Huel, roode Cruijdeboeck 3, 77
Papaver dubium Bleke klaproos Huel (vloeyende, rijsende Huel)

Cruijdeboeck 3, 77

Papaver rhoeas Grote klaproos en Clapperroosen, cleyne en groote

Cruijdeboeck 3, 77

Papaver rhoeas Grote klaproos Clapperroosen, cleyne en groote Cruijdeboeck 3, 78
Papaver dubium Bleke klaproos   Cruijdeboeck 3, 78
Glaucium flavum Gele hoornpapaver Huel, geele Cruijdeboeck 3, 79
Glaucium corniculatum Rode hoornpapaver Papaver cornutum rubrum Cruijdeboeck 3, 79
Mandragora Alruin  

Cruijdeboeck 3, 80

Mandragora officinarum Alruin Mandragora manneken (Alruyn manneken, wit Mandragora)

Cruijdeboeck 3, 80

Mandragora autumnalis Herfstalruin Mandragora wijfken (swert Mandragora)

Cruijdeboeck 3, 80

Solanum melongena Aubergine Verangenes (dulle Appel) Cruijdeboeck 3, 81
Solanum lycopersicum Tomaat Appelen, gulden Cruijdeboeck 3, 82
Datura stramonium Doornappel Dorenappel

Cruijdeboeck 3, 83

Momordica balsamina Bittere komkommer Balsemappel manneken

Cruijdeboeck 3, 84

Impatiens balsamina Balsemien Balsemappel wijfken Cruijdeboeck 3, 84
Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade Nascaye (Nachtscade)

Cruijdeboeck 3, 85

Physalis alkekengi Echte lampionplant Nascaye (Nachtscade) Cruijdeboeck 3, 86
Cardiospermum halicacabum Ballonplant Criecken van over zee, vremde (swerte Criecken van over zee) Cruijdeboeck 3, 86
Atropa bella-donna Wolfskers Nascaye, groote (Dulcruyt, Dulle besien) Cruijdeboeck 3, 87
Physalis somnifera Winterkers (Slaapbes) Nascaye, slaepmakende (rasernie maekende)

Cruijdeboeck 3, 88

Hyoscyamus   Cruijdeboeck 3, 89
Hyoscyamus niger Bilzekruid Bilsen, swerte Cruijdeboeck 3, 89
Nicotiana rustica Boerentabak Bilsen, geele Cruijdeboeck 3, 89
Hyoscyamus albus Wit bilzekruid Bilsen, witte Cruijdeboeck 3, 89
Conium maculatum Gevlekte scheerling Scheerlinck (dulle Kervel, dulle Peterselie)

Cruijdeboeck 3, 90

Ballota pseudodictamnus Kretenzische ballote   Cruijdeboeck 3, 91
Astrantia major Zeeuws knoopje (Groot sterrenscherm) (blz. 487) Nieswortel, swerte (oprechte swerte Helleborus) Cruijdeboeck 3, 92
Ranunculus auricomus Gulden boterbloem (blz. 487) Lupaertsclauwen (houtsnede bij 3,70 )

Cruijdeboeck 3, 92

^Naar het begin van deze pagina