Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 91, bladzijde 486 (Aanvulling)  Zie volgende pagina »

Van Pseudodictamum.

1  

Ballota pseudodictamnus - Kretenzische ballote

 

Ballota pseudodictamnus - Kretenzische ballote

Zie alle foto's van Desert

Pseudodictamnum Andere, betere houtsnede voor Pseudodictamnum of valsch Dictamnum
zie ook editie 1644
,
besproken in Cruijdeboeck deel 2, hoofdstuk 70

  • 1644 Vlaams: Dictamnum (Valsch), Diptam (Valsch)
  • 1616 Latijn: Pseudodictamnum
  • 1554/1557: Dictam bastard, Dictamnum (valsch), Diptam bastard, Diptamum, Fraxinella, Pseudodictamnum, Pseudodictamum nothum, Tragium

Overzicht Ballota pseudodictamnus op deze site

Alle foto's van Ballota pseudodictamnus op internet

Ballota pseudodictamnus bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ballota pseudodictamnus in Plantago PlantIndex

[486]   Dit es die oprechte figuere van Pseudodictamum/ die ghestelt behoort te wesene in tweede boeck Cap.lxx. want die figuere die daer ghestelt es/ en es niet wel ghemaeckt/ ende daer om soo hebben wy die selve anderwerf naer tleven doen maken. Ende dit Pseudodictamum heeft ronde saechte wollachtighe stelen/ met leden ende knookens/ ende daer aen wassen/ uut elck ledt twee witte rondachtighe saechte wollachtighe bladeren/ den bladeren van Palleye van fatsoene niet seer onghelijck anders dan dat sy meerder sijn ende heel wit/ saecht ende wollachtich ghelijck die ionghe bladerkens van Wollecruyt/ sonder rueck/ ende niet scerp maer wat bitterachtich van smaecke. Die bloemen wassen rontsomme die stelen met ronde croonkens/ ghelijck aen die Palleye oft Malrovie/ ende sijn licht persch van verwen.

^Naar het begin van deze pagina