Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 72, bladzijde 456-458   Zie volgende pagina »

Van Booterbloemen.   Cap. lxxii.

1  

Ranunculus repens - Kruipende boterbloem (wilde soort, enkelbloemig)

2  
 

Ranunculus repens (Ranunculus repens var. pleniflorus) - Kruipende boterbloem (gekweekte, dubbelbloemige variant)

 

Tgheslacht

Boterbloeme sijn tweederleye Enckele ende Dobbele/ oft Tamme ende Wilde. Die Enckele sijn wildt/ die Dobbel sijn die Tamme booterbloemen.

Tfatsoen

 

Polyanthemum, Batrachion, Ranunculus

Ranunculus repens (Ranunculus repens var. pleniflorus) - Kruipende boterbloem (wilde soort, enkelbloemig)

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

 

 

 

Polyanthemum simplex, enckel Booterbloeme (enckel Booterbloemen, wilde Booterbloeme)

  • 1644 Vlaams: Boterbloemen (Dobbel)
  • 1616 Latijn: Ranunculus hortensis primus (pleno flore)
  • 1554/1557: Bassinet double, Booterbloeme (dobbel), Polyanthemum multiplex, Schmalzblum

[457]    Booterbloemen hebben dunne cale stelen ende bruyn gruene ghecloven bladeren/ den bladeren van Hanenvoeten niet seer onghelijck/ maer breeder ende niet soo cleyn ghesneden. Die bloeme sijn schoon gout geel in alle manieren den bloemen van Lupaerts clauwen ghelijck. Die wortel es faselachtich.

Ranunculus repens (Ranunculus repens var. pleniflorus) - Kruipende boterbloem (gekweekte, dubbelbloemige variant)

Polyanthemum multiplex, dobbelle Booterbloeme (dobbel Booterbloemen, tamme Booterbloeme)

2   Die dobbel Booterbloemen sijn den Enckelen van bladeren stelen ende wortelen in alle manieren ghelijck alleen die bloemen sijn seer dobbel van bladerkens. In somma die Booterbloemen sijn den Hanenvoeten/ sonderlinghe den Lupaerts clauwen seer ghelijck maer en hebben gheen swerte plecken/ ende het heel cruyt en es niet brandende op die tonghe ghelijck die Hanenvoeten sijn.

Plaetse

Booterbloemen wassen in die graspleynen ende in die hoven daer sy gheplant worden.

Tijt

Dese bloemen bloeyen van in Aprill schier alle den zoomer duer.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten van Plinius in Griecx ende in Latijn Polyanthemum ende libro xxvii.cap.xii bescreven/ van sommighen wordt dit cruyt oock Batrachion/ dat es Ranunculus ghenaempt om dattet met den Hanenvoeten ghelijckenisse heeft. In Duytsch heetet Schmaltzblum. In Neerduytsch Booterbloeme.

Natuere

Booterbloemen sijn werm ende drooch van natueren maer niet zoo heet als die Hanenvoeten.

 

 

Cracht ende werckinghe

[458]   Booterbloemen en hebben in die medecyne gheen ghebruyck/ dan dat sy in sommige plaetsen van Duytschlant als Hieronymus Bock scrijft/ met andere cruyden in die eyer coecken ontrent paesschen inghenomen ende gheten worden.

^Naar het begin van deze pagina