Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 71, bladzijde 456   Zie volgende pagina »

Van Sint Anthuenis raepken.   Cap. lxxi.

1  

Ranunculus bulbosus - Knolboterbloem

Tfatsoen

Ranunculus bulbosus - Knolboterbloem

Batrachion, Batrachion Apulei, Sint Anthuenis raepken

  • 1644 Vlaams: Antheunis Raepken (Sint) met enckel bloemen, Hanenvoet (Knobbelachtighen)
  • 1616 Latijn: Ranunculus tuberosus
  • 1554/1557: Batrachion Apulei, Grenoillette d'Apuleie, Naveau de Saint Anthoine, Sint Anthuenis raepken

[456]   Dit cruyt es oock een gheslacht van Hanenvoet/ het wast ontrent een palme oft twee hooch. Die bladeren sijn seer ghesneden den bladeren van Booterbloemen ghelijckende. Die bloemen sijn schoon geel. Tsaet wast op ronde hoofdekens ghelijck aen die Booterbloemen. Die wortel es wit/ ront ghelijck een cleyn raepken somtijts ghelijck een not groot met aenhanghende faselinghen van onder.

Plaetse

Dit cruyt wast op sandachtighe dorre beempden ende dyerghelijcke grasachtighe plaetsen.

Tijt

Sint Anthuenis raepken bloeyet in Aprill ende in Meye.

Naem

Dit cruyt wordt van Apuleius Batrachion ghenaempt/ ende van den gheslachte van Ranunculus ghesceyden. In Duytsch worddet hier te lande Sint Anthuenis raepken gheheeten.

Natuere cracht ende hindernisse

A   Dit cruyt es van natueren ende van werckinghe den Hanenvoeten seer ghelijck ende es oock seer hinderlijck inghenomen ghelijck die Hanenvoeten.

 

^Naar het begin van deze pagina