Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 67, bladzijde 447   Zie volgende pagina »

Van wederdoot.   Cap. lxvii.

1  

Asplenium trichomanes - Steenbreekvaren

Tfatsoen

Asplenium trichomanes - Steenbreekvaren

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Trichomanes, Fidicula capillaris (Polytrichon), Wederdoot
  • 1644 Vlaams: Wederdoot
  • 1616 Latijn: Trichomanes
  • 1554/1557: Abthon, Fidicula capillaris, Polytrichon des Boutiques, Steinbrech (roter), Trichomanes, Wederdoot, Widertodt

Wederdoot es een cleyn cruydeken ontrent een spanne lanck/ sonder bloemen ende saet/ ende het heeft seer dunne bruyne blinckende ende glickende steelkens die over beyde sijden beset ende becleet sijn met seer cleyne ronde bladerkens/ elck besonder bladerken ghelijck een Linse groot/ die op eene sijde ter aerden waerts bespraeyet sijn met vele cleyne stipkens ghelijck die Steenruyte. Die wortel es cleyn ende bruyn.

Plaetse

Wederdoot wast gheerne in vochtighe donckere plaetsen by den wateren ende sonderlinghe aen natte steenrootsen en oude mueren ende wordt te lande veel ghevonden.

Tijt

Wederdoot blijft oock altijt gruen ghelijck Vrouwenhayr ende Steenruyte.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Trichomanes. In Latijn Fidicula capillaris ende oock Trichomanes. In die Apoteke Polytrichon. In Hoochduytsch Widertodt/ Abthon ende van sommighen Roter steinbreeck. In Neerduytsch Wederdoot.

Natuere

Dit cruyt es drooghe ende middelmatich in coude ende wermpte/ den Vrouwenhayr van natueren ghelijck.

Cracht ende werckinghe