Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten
Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 3 capitel 27, bladzijde 386   Zie volgende pagina »

Van Doronicum.   Cap. xxvii.

1  

Doronicum columnae - Voorjaarszonnebloem

Doronicum pardalianches - Hartbladzonnebloem

Tfatsoen

Doronicum columnae - Voorjaars-zonnebloem

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Haronigi, Doronigi, Durugin, Dulcichinum (Doronicum), Doronicum van de Arabieren

   Noot: Dit is de wortel van de Doronicum die door de Arabische artsen is beschreven.

  • 1644 Vlaams: Doronicum nae de Arabische meesters
  • 1616 Latijn: Doronicum)
  • 1554/1557: Aconit, Aconitum, Aconitum pardalianches, Cammoron, Doronicum (des Arabes), Doronigi, Durugin, Durungin, Haronigi, Myoctonum, Theliphonum, Theriophonon

Overzicht Doronicum columnae op deze site

Alle foto's van Doronicum columnae op internet

Doronicum columnae bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Doronicum columnae in Plantago PlantIndex

 

Doronicum pardalianches - Hartblad-zonnebloem

Zie alle foto's van Biopix

Daarnaast was er een Doronicum Romanum bekend, ook Aconitum pardalianches genoemd, dit is
  • 1644 Vlaams: Doronicum (Ghemeyn)
  • 1616 Latijn: Aconitum pardalianches primum
  • 1554/1557: Cammaron, Cammoron, Aconitum pardalianches des Anciens, Doronicum Romanum, Myoctonon, Thelyphonum

Overzicht Doronicum pardalianches op deze site

Alle foto's van Doronicum pardalianches op internet

Doronicum pardalianches bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Doronicum pardalianches in Plantago PlantIndex

Doronicum heeft eenen rechten ronden steel ontrent onderhalven voet hooch wassende/ daer aen wassen langhe smalle bladeren den bladeren van Vilieren ghelijck. Op dopperste van den stelen wassen schoone geele bloemen. Die wortelen sijn cort dickachtich van buyten geel van binnen wit/ suet van smaecke.

Plaetse

Doronicum wast in Sin als Serapio scrijft dat es in Syrien als Pandestarius uut leyt. Ende oock op sommighe gheberchten in Italien.

Naem

Dese wortel wordt gheheeten van den Arabeuschen meesters Haronigi, Doronigi oft Darugin. In die Apoteke Doronicum te Venegien Dulcichinum.

Natuere

Serapio scrijft dat Doronicum werm es tot in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Die wortel van Doronicum inghenomen verdrijft alle winden ende opblasinghen van den inwendighen leden ende sonderlinghe van der moedere ende sterckt dat herte/ ende es seer goet tot dat cloppen ende beven der herten.

B   Item dese selve wortel es oock seer goet tseghen alle fenijn ende beten ende steken van den fenijnnighen ghedierten van binnen inghenomen/ ende van buyten op die beten gheleyt.

 

^Naar het begin van deze pagina