Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De herkende planten in dit boek

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Viola odorata Maarts viooltje Violetten Cruijdeboeck 2, 1
Viola tricolor Driekleurig viooltje Penseen (Dreijfuldicheyt bloemen) Cruijdeboeck 2, 2
Erysimum cheiri Muurbloem Vilieren, steen- (geel Vilieren) Cruijdeboeck 2, 3
Matthiola incana Violier (Hofjesbloem) Vilieren, (groote) Stock- Cruijdeboeck 2, 4
Matthiola annua Zomerviolier Vilieren, (cleyne) heete Cruijdeboeck 2, 4
Hesperis matronalis Damastbloem Mastbloemen (Joncfrouwenvilieren, Winterviolen) Cruijdeboeck 2, 5
Lunaria annua Tuinjudaspenning Penninckbloemen (Paeschbloemen)

Cruijdeboeck 2, 6

Dianthus superbus Prachtanjer Pluymkens

Cruijdeboeck 2, 7

Dianthus caryophyllus Tuinanjer Ginoffelen Cruijdeboeck 2, 7
Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer Keykens Cruijdeboeck 2, 7
Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem Crayebloemkens (Coeckcoeck-bloemkens)

Cruijdeboeck 2, 7

Silene coronaria Prikneus Christusooghen Cruijdeboeck 2, 8
Silene latifolia subsp. alba Avond-koekoeksbloem Jenettekens, witte Cruijdeboeck 2, 9
Silene dioica Dag-koekoeksbloem Jenettekens, roode

Cruijdeboeck 2, 9

Agrostemma githago Bolderik Negelbloemen (Corenroosen) Cruijdeboeck 2, 10
Centaurea montana Bergcentaurie Corenbloemen, groote

Cruijdeboeck 2, 11

Centaurea cyanus Korenbloem Corenbloemen, ghemeyne (Roghbloemen)

Cruijdeboeck 2, 11

Calendula officinalis Goudsbloem Goutbloemen Cruijdeboeck 2, 12
Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje Vrouwenspiegel Cruijdeboeck 2, 13
Campanula rapunculoides Akkerklokje Peertsbloemen (Vossensteert)

Cruijdeboeck 2, 14

Consolida regalis Wilde ridderspoor Riddersporen, wilde Cruijdeboeck 2, 15
Consolida ajacis Valse ridderspoor Riddersporen, tamme Cruijdeboeck 2, 15
Aquilegia vulgaris Wilde akelei Akeleye Cruijdeboeck 2, 16
Tragopogon pratensis subsp. pratensis Gele morgenster Bocxbaert (Josephs bloemen) Cruijdeboeck 2, 17
Amaranthus caudatus Kattenstaartamarant Flouweelbloemen Cruijdeboeck 2, 18
Bellis perennis Madeliefje (gevuldbloemig) Madelieven, cleyne tamme Cruijdeboeck 2, 19
Leucanthemum vulgare Gewone margriet Madelieven, groote (Kersouwen) Cruijdeboeck 2, 19
Bellis perennis Madeliefje (wilde soort) Madelieven, cleyne wilde Cruijdeboeck 2, 19
Campanula glomerata Kluwenklokje Halscruyt, cleyn

Cruijdeboeck 2, 20

Campanula trachelium Ruig klokje Halscruyt, groot Cruijdeboeck 2, 20
Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan Duysentschoon (blauw Leliekens)

Cruijdeboeck 2, 21

Campanula medium Mariëtteklokje Mariettes Cruijdeboeck 2, 22
Campanula persicifolia Prachtklokje Clocxkens, wildt blauw Cruijdeboeck 2, 23
Campanula pyramidalis Piramideklokje Clocxkens, tam blauw Cruijdeboeck 2, 23
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Vingherhoetcruyt Cruijdeboeck 2, 24
Tagetes erecta Grote afrikaan

Thunisbloemen, groote

Cruijdeboeck 2, 25
Tagetes patula Klein afrikaantje Thunisbloemen, cleyne Cruijdeboeck 2, 25
Maianthemum bifolium Dalkruid Eenbladt Cruijdeboeck 2, 26
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen Lelieken van den dale (Meybloemken)

Cruijdeboeck 2, 26

Antirrhinum majus Grote leeuwenbek Orant, groot (Calfsnuese) Cruijdeboeck 2, 27
Misopates orontium Akkerleeuwenbek Orant, cleyn Cruijdeboeck 2, 27
Nuphar lutea Gele plomp Plompen, geele Cruijdeboeck 2, 28
Nymphaea alba Witte waterlelie Plompen, witte Cruijdeboeck 2, 28
Chamaemelum nobile Roomse kamille Camille, witte Roomsche (Appelcruyt)

Cruijdeboeck 2, 29

Matricaria discoidea Schijfkamille Camille, geele Roomsche Cruijdeboeck 2, 29
Matricaria chamomilla Echte kamille Camille, cleyne wilde Cruijdeboeck 2, 30
Anthemis tinctoria Gele kamille Strijckbloemen (geel Coedille) Cruijdeboeck 2, 30
Anthemis cotula Stinkende kamille Camille, stinckende (Paddebloemen) Cruijdeboeck 2, 30
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille Camille, groote wilde (Coedille) Cruijdeboeck 2, 30
Adonis annua Herfstadonis Bruynettekens Cruijdeboeck 2, 31
Adonis vernalis Voorjaarsadonis Rundsooghe (Coeooghe) Cruijdeboeck 2, 32
Glebionis segetum Gele ganzenbloem Vokelaer (Goutbloeme, geel Gansebloemen, Hontsroosen) Cruijdeboeck 2, 33
Iris 'Florentina' Florentijnse lis Lisch, wit Cruijdeboeck 2, 34
Iris germanica Blauwe lis Lisch over zee Cruijdeboeck 2, 34
Gladiolus communis Byzantijnse gladiool Lisch, blauw

Cruijdeboeck 2, 35

Iris pseudacorus Gele lis Lisch, geel (Bocxboonen) Cruijdeboeck 2, 35
Iris foetidissima Stinkende lis Lisch, stinckende (Wandtluyscruyt, wildt Lisch) Cruijdeboeck 2, 36
Butomus umbellatus Zwanenbloem Lisch, water-

Cruijdeboeck 2, 37

Lilium candidum Madonnalelie Lelien, witte Cruijdeboeck 2, 38
Lilium bulbiferum subsp. croceum Roggelelie Lelien, roode

Cruijdeboeck 2, 38

Lilium martagon Turkse lelie Lelien, wilde (Heydens bloeme, Lelikens van Calvarien) Cruijdeboeck 2, 39
Scilla bifolia Vroege sterhyacint Meertsbloemen

Cruijdeboeck 2, 40

Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint Jacinten (blauw Meyebloemkens) Cruijdeboeck 2, 40
Ornithogalum nutans Knikkende vogelmelk Meertsbloemen, witte Cruijdeboeck 2, 40
Narcissus poeticus Witte narcis (Dichternarcis) Narcissen (Spaensche Jenettekens) Cruijdeboeck 2, 41
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis Sporckelbloemen, geel (geel Tydeloosen) Cruijdeboeck 2, 42
Leucojum vernum Lenteklokje Sporckelbloemen, witte (Soomersottekens, witte Tijdeloosen) Cruijdeboeck 2, 43
Asphodelus albus Witte affodil Affodille manneken Cruijdeboeck 2, 44
Asphodeline lutea Gele affodil Affodille wijfken Cruijdeboeck 2, 44
Crocus sativus Saffraankrokus Sofferaen Cruijdeboeck 2, 45
Orchis mascula Mannetjesorchis Cullekenscruyt (Hontscullekens), tweede Cruijdeboeck 2, 46
Ophrys apifera Bijenorchis Ragwortel wijfken Cruijdeboeck 2, 46
Neotinea ustulata Aangebrande orchis Cullekenscruyt (Hontscullekens), tvijfste

Cruijdeboeck 2, 46

Orchis purpurea Purperorchis Cullekenscruyt (Hontscullekens), dierste Cruijdeboeck 2, 46
Dactylorhiza maculata subsp. maculata Gevlekte orchis Handekenscruyt wijfken Cruijdeboeck 2, 46
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis Handekenscruyt manneken Cruijdeboeck 2, 46
Spiranthes spiralis Herfstschroef-orchis Standelcruyt, cleyn (welrieckende Standelcruyt)

Cruijdeboeck 2, 46

Spiranthes aestivalis Zomerschroef-orchis Standelcruyt, groot Cruijdeboeck 2, 46
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis Ragwortel manneken

Cruijdeboeck 2, 46

Himantoglossum hircinum Bokkenorchis Bocxcullekens (Hasencullekens) Cruijdeboeck 2, 46
Anacamptis pyramidalis Hondskruid Cullekenscruyt (Hontscullekens), tderde en tvierde Cruijdeboeck 2, 46
Neottia ovata Grote keverorchis Tweebladt Cruijdeboeck 2, 47
Neottia nidus-avis Vogelnestje Margendrehen (Voghelsnest) Cruijdeboeck 2, 47
Hyssopus officinalis Hyssop Hysop (Ysope)

Cruijdeboeck 2, 48

Satureja hortensis Bonenkruid Cuele (Satureye, Lochtekol) Cruijdeboeck 2, 49
Thymus vulgaris Echte tijm Thymus Cruijdeboeck 2, 50
Thymus serpyllum Kleine tijm Quendel, Roomsche Cruijdeboeck 2, 51
Satureja montana Bergbonenkruid Quendel, wilde (Tenderick)

Cruijdeboeck 2, 51

Clinopodium vulgare Borstelkrans Quendel (Onser vrouwen bedstroo, wilde Thymus) Cruijdeboeck 2, 52
Mentha pulegium Polei Poleye (Paleye) Cruijdeboeck 2, 53
Teucrium polium (een gamandersoort, "poleigamander") Polium Cruijdeboeck 2, 54
Origanum majorana Echte marjolein Marioleyne, edel (Mageleyne) Cruijdeboeck 2, 55
Origanum vulgare Wilde marjolein Marioleyne, grove Cruijdeboeck 2, 56
Origanum vulgare subsp. hirtum Griekse marjolein Marioleyne, grove Cruijdeboeck 2, 56
Origanum maru Syrische marjolein Marioleyne, Engelsche Cruijdeboeck 2, 57
Ocimum minimum Griekse basilicum Basilicom, edel Cruijdeboeck 2, 58
Ocimum basilicum Basilicum Basilicom, grove Cruijdeboeck 2, 58
Clinopodium acinos Kleine steentijm Basilicom, wilde Cruijdeboeck 2, 58
Chenopodium botrys Druifkruid Druyvencruyt Cruijdeboeck 2, 60
Mentha spicata 'Crispa' Kruizemunt Munte, cruys- (Cruysbalsem, Heylighe)

Cruijdeboeck 2, 61

Mentha spicata Aarmunt Munte, balsem- (Roomsche Munte) Cruijdeboeck 2, 61
Mentha longifolia Hertsmunt Munte, wilde water-

Cruijdeboeck 2, 61

Mentha arvensis Akkermunt Hertecruyt Cruijdeboeck 2, 61
Mentha aquatica Watermunt Munte, roo(de) water- (roode Munte) Cruijdeboeck 2, 61
Mentha suaveolens Witte munt Bruynheylighe Cruijdeboeck 2, 61
Nepeta cataria Wild kattenkruid Catte(n)cruyt (Nepte) Cruijdeboeck 2, 62
Mentha pulegium Polei (een variëteit) Poleye, wilde (Veltmunte) Cruijdeboeck 2, 62
Clinopodium calamintha Kleine bergsteentijm Calaminte, berch- (berch Calamentum) Cruijdeboeck 2, 62
Tanacetum balsamita Balsemwormkruid Balseme, groote Cruijdeboeck 2, 63
Achillea ageratum Tuinbertram Balseme, cleyne Cruijdeboeck 2, 63
Salvia officinalis Echte salie Savie Cruijdeboeck 2, 64
Salvia pratensis Veldsalie Savie, wilde

Cruijdeboeck 2, 65

Salvia verbenaca Kleinbloemige salie Scharleye, wilde Cruijdeboeck 2, 66
Salvia sclarea Scharlei (Muskaatsalie) Scharleye, tamme Cruijdeboeck 2, 66
Rosmarinus officinalis Rozemarijn Rosmarijn Cruijdeboeck 2, 67
Lavandula latifolia Breedbladige lavendel Lavender manneken Cruijdeboeck 2, 68
Lavandula angustifolia Echte lavendel Lavender wijfken

Cruijdeboeck 2, 68

Lavandula stoechas Kuiflavendel Stichascruyt Cruijdeboeck 2, 69
Origanum dictamnus Hopmarjolein Dictamnum, oprecht Cruijdeboeck 2, 70
Dictamnus albus Vuurwerkplant Dictamnum Cruijdeboeck 2, 70
Ballota pseudodictamnus Kretenzische ballote Dictamnum, valsch (andere houtsnede)

Cruijdeboeck 2, 70

Ballota pseudodictamnus Kretenzische ballote Dictamnum, valsch Cruijdeboeck 2, 70
Heracleum sphondylium subsp. elegans Bergberenklauw Venckel, wilde (Rosvenckel) Cruijdeboeck 2, 71
Foeniculum vulgare Venkel Venckel, oprechte Cruijdeboeck 2, 71
Anethum graveolens Dille Dille Cruijdeboeck 2, 72
Pimpinella anisum Anijs Anijs Cruijdeboeck 2, 73
Ammi majus Groot akkerscherm Ameos Cruijdeboeck 2, 74
Carum carvi Karwij Comijn, witte Cruijdeboeck 2, 75
Cuminum cyminum Komijn Comijn, ghemeyne Cruijdeboeck 2, 76
Lagoecia cuminoides Wilde komijn Comijn, wilde

Cruijdeboeck 2, 76

Coriandrum sativum Koriander Coriander Cruijdeboeck 2, 77
Nigella sativa Zwarte komijn Nigelle, tamme Cruijdeboeck 2, 78
Nigella damascena Juffertje-in-het-groen Nigelle van Damasco Cruijdeboeck 2, 78
Nigella arvensis Wilde nigelle Nigelle, wilde (Sinte Katarine bloemen) Cruijdeboeck 2, 78
Meum athamanticum Bergvenkel Beerwortel Cruijdeboeck 2, 79
Selinum carvifolia Karwijselie Herstwortel, witte Cruijdeboeck 2, 79
Peucedanum cervaria Hertenkruid Herstwortel, swerte Cruijdeboeck 2, 79
Ligusticum peloponnense Grieks laserkruid Seseli van Peloponnesus Cruijdeboeck 2, 80
Laserpitium siler Berglaserkruid Seseli van Marsilien (breede Comijn)

Cruijdeboeck 2, 80

Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid Seseli van Ethiopien Cruijdeboeck 2, 80
Tordylion officinale Kretenzische seseli

Tordylion

Cruijdeboeck 2, 81
Daucus carota subsp. carota Wilde peen Croonkenscruyt (Vogelnest) Cruijdeboeck 2, 83
Athamanta cretensis Kretenzische beerwortel Daucus van Cretien (Daucus van Candien) Cruijdeboeck 2, 83
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel Bevernelle, cleyn Cruijdeboeck 2, 84
Pimpinella major Grote bevernel Bevernelle, groote (Bevernaert) Cruijdeboeck 2, 84
Saxifraga granulata Knolsteenbreek Steenbreeck, witte Cruijdeboeck 2, 85
Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil Steenbreeck, gulden

Cruijdeboeck 2, 86

Lithospermum officinale Glad parelzaad Peerlencruyt, wildt

Cruijdeboeck 2, 87

Lithospermum arvense Ruw parelzaad Peerlencruyt, tam Cruijdeboeck 2, 87
Thymelaea passerina Vogelkopje Peerlencruyt van Hieronymus Bock Cruijdeboeck 2, 87
Stachys officinalis Betonie Betonie Cruijdeboeck 2, 88
Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw ? Panax  Cruijdeboeck 2, 89
Opopanax chironium Gompastinaak Panax chironium Cruijdeboeck 2, 89
Ferula nodiflora Reuzenvenkel Panax Aesculapii Cruijdeboeck 2, 89
Ferula communis Reuzenvenkel Panax Aesculapii

Cruijdeboeck 2, 89

Levisticum officinale Lavas Ligusticum, valsch (Lavetse, ghemeyn Ligusticum, Levistock) Cruijdeboeck 2, 90
Angelica sylvestris Gewone engelwortel Angelica, wilde Cruijdeboeck 2, 91
Angelica archangelica Grote engelwortel Angelica, tam Cruijdeboeck 2, 91
Peucedanum officinale Varkensvenkel Venckel, verckens- (Solferwortel) Cruijdeboeck 2, 92
Aegopodium podagraria Zevenblad Meesterwortel, wilde (Gheraerdt, Sevenbladt) Cruijdeboeck 2, 93
Peucedanum ostruthium Meesterwortel Meesterwortel, tam Cruijdeboeck 2, 93
Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw Opopanax Cruijdeboeck 2, 94
Ferula assa-foetida Duivelsdrek en andere soorten, onder andere Ferula narthex Succus Cyrenaicus Cruijdeboeck 2, 95
Ferula spec., misschien een variant van Ferula assa-foetida   Sagapenum Cruijdeboeck 2, 96
Ferula gummosa en andere Ferula-soorten Galbanum Galbanum Cruijdeboeck 2, 97
Dorema ammoniacum   Ammoniacum Cruijdeboeck 2, 98
Ferula tingitana Ammoniakgom Ammoniacum Cruijdeboeck 2, 98
Euphorbia resinifera Gomwolfsmelk Euphorbium

Cruijdeboeck 2, 99

Astragalus fasciculifolius   Sarcocolla Cruijdeboeck 2, 100
Glaucium corniculatum Rode hoornpapaver Glaucium Cruijdeboeck 2, 101
Papaver hybridum (met purpuren bloemen)   Glaucium Cruijdeboeck 2, 101
Cistus ladanifer Cistusroos (Ladanumcistus) Ladanum Cruijdeboeck 2, 102

^Naar het begin van deze pagina