Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 22, bladzijde 212-213   Zie volgende pagina »

Van Mariettes.   Cap. xxii.

1  

Campanula medium - Mariëtteklokje

Tfatsoen

Campanula medium - Mariëtteklokje

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Viola Mariana, Mariettes
  • 1644 Vlaams: Mariettes
  • 1616 Latijn: Viola mariana
  • 1554/1557: Mariettes, Viola Mariana, Violette de Marie

Overzicht Campanula medium op deze site

Alle foto's van Campanula medium op internet

Campanula medium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Campanula medium in Plantago PlantIndex

 

[213]   Dese schoone seer liefelijcke bloemen/ hebben ierste byder aerden langachtighe/ breedachtighe/ ende wat hayrachtighe bladeren/ den bladeren van Jenetten niet seer onghelijck. Ende daer tusschen coemt in tweede iaer/ een oft meer stelen voort/ met veel aenwassende sijde tacxkens/ ende met ghelijcken maer wat mindere bladeren becleet. Aen dese steelkens wassen vele schoone seer liefelijcke hole bloemen/ van vervwen schoon peersch/ van fatsoene den bloemen van dat groot Halscruyt niet seer onghelijck/ maer veel meerder ronder/ ende om die canten niet zoo diep ghekerft/ die eer zy open gaen oock in vijf ploykens ghevouwen sijn/ als die bloemen vergaen sijn zoo comen daer ronde bollekens voort/ die met vijf rouwe/ hole/ corte/ botte steertkens oft hoofkens becleet sijn/ anders den bollekens van Raponcelen oft van Halscruyt ghelijck van fatsoene. In dmiddel van den bollekens leyt dat saet/ dat cleyn ende castanie bruyn is. Die wortel is wit ende dick met veel aenwassende syde tacken.

Plaetse

Dese schoone bloemen worden in der cruyt liefhebbers hoven ghesayet/ ende en sijn noch niet seer ghemeyn.

Tijt

Dese bloemen bloeyen van in Hoymaent tot in Herfstmaent oft noch spader/ ende te wyle dat zy bloeyen zoo leveren zy oock huer saet/ want aen dit cruyt/ corts naer dat begost heeft te bloeyen/ zoo vindt men altijt knoppen bloemen ende rijp saet.

Naem

Dese schoone bloemen worden gheheeten in Latijn Violae Marianae. In Duytsch ende Franchois Mariettes.

Natuere

Dese bloemen ende sonderlinghe die wortelen daer af sijn cout ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Mariettes sijn van crachten ende werckinghe den grooten Halscruyde ghelijck/ in der selver manieren ghebruyckt.

 

^Naar het begin van deze pagina