Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 10, bladzijde 196-197  Zie volgende pagina »

Van Negelbloemen.   Cap. x.

Agrostemma githago - Bolderik

Foto Luc Regniers

Bioweb

zie

  • 1644 Vlaams: Koorenroosen, Neghelbloemen
  • 1616 Latijn: Nigellastrum
  • 1554/1557: Anthemon, Anthemon foliosum, Corenroosen, Githago, Groszraden, Kornrosz, Negelbloemen, Nielle vulgaire, Nigellastrum, Pseudomelanthium, Raden

Kijk eens

op Wolverlei

op Bioweb KULAK

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

Tfatsoen

 

 

[197]   Negelbloemen hebben rechte dunne hayrachtige stelen daer aen wassen langhe smalle hayrachtighe ende aschvervwighe bladeren. Die bloemen sijn bruyn root in vijf bladerkens ghesneden den Jenettekens niet seer onghelijck/ naer die welcke een bolleken wast daer in swart saet leyt.

Plaetse

Dese bloemen wassen op die coren velden/ in die Terwe Rogge ende Gherste.

Tijt

Dese bloemen bloeyen in Meye Braeckmaent ende Ooghstmaent.

Naem

Dese bloemen als Ruellius scrijft heeten in Griecx ende in Latijn Anthemon/ ende Anthemon foliosum/ van sommighen Githago oft Nigellastrum, oft Pseudomelanthium. In Hoochduytsch Raden/ Groszraden ende Kornrosz. Hier te lande Corenroosen ende Negelbloemen. In Franchoys Yvraye.

Natuere ende Werckinghe

A   Cracht natuere ende werckinghe van desen Corenroosen es noch ter tijt niet bekent om dat zy niet ghebruyckt en worden/ dan alleen van sommighen ongheleerden die dit cruyt voor Lolium oft Nigella nemen/ tot groot achterdeel van den siecken.

 

2