Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 2 capitel 5, bladzijde 189-190  Zie volgende pagina »

Van Mastbloemen.   Cap. v.

1  

Hesperis matronalis - Damastbloem

Tfatsoen

Hesperis matronalis - Damastbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Viola matronales, Viola hyemalis, Mastbloemen (Joncfrouwen vilieren, Winter violen)
  • 1644 Vlaams: Damasbloemen, Mastbloemen
  • 1616 Latijn: Viola matronalis
  • 1554/1557: Gyroflée des Dames, Joncfrouwen Vilieren, Mastbloemen, Viola hyemalis, Viola matronalis, Violette de Damas, Winterviolen

Overzicht Hesperis matronalis op deze site

Alle foto's van Hesperis matronalis op internet

Hesperis matronalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hesperis matronalis in Plantago PlantIndex

 

[190]   Mastbloemen hebben groote breede swertgruene bladeren rontsomme wat ghekerft/ tusschen den welcken die stelen voortcomen/ met ghelijcken bladeren beset/ die huer in veel tacxkens verdeylende op dopperste voortbringen schoone welrieckende bloemkens/ den Vilieren/ van fatsoene ghelijck van coluere som ende meest sneewit/ som lijfvervwich/ som roodachtich/ naer die welcke langhe ronde hauwkens volghen daer tsaet in leyt.

Plaetse

Mastbloemen worden hier te lande meest in alle hoven ghevonden.

Tijt

Dese bloemen bloeyen in Meye/ ende dicwils alle den zoomer duer.

Naem

Dese bloemen worden nu ter tijt gheheeten Violae Matronales. In Hoochduytsch Winterviolen/ ende daer naer van sommigen Violae hyemales. In Neerduytsch Mastbloemen/ ende naer den Latijnschen naem Joncfrouwen vilieren.

Natuere ende Werckinghe

A   Dese Mastbloemen en worden in der medecijnen niet ghebruyckt/ ende daer om es huer natuere/ cracht ende werckinghe noch ter tijt onbekent.

 

^Naar het begin van deze pagina