Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De herkende planten in dit boek

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Achillea ageratum Tuinbertram Balseme, cleyne Cruijdeboeck 2, 63
Adonis annua Herfstadonis Bruynettekens Cruijdeboeck 2, 31
Adonis vernalis Voorjaarsadonis Rundsooghe (Coeooghe) Cruijdeboeck 2, 32
Aegopodium podagraria Zevenblad Meesterwortel, wilde (Gheraerdt, Sevenbladt) Cruijdeboeck 2, 93
Agrostemma githago Bolderik Negelbloemen (Corenroosen) Cruijdeboeck 2, 10
Amaranthus caudatus Kattenstaartamarant Flouweelbloemen Cruijdeboeck 2, 18
Ammi majus Groot akkerscherm Ameos Cruijdeboeck 2, 74
Anacamptis pyramidalis Hondskruid Cullekenscruyt (Hontscullekens), tderde en tvierde Cruijdeboeck 2, 46
Anethum graveolens Dille Dille Cruijdeboeck 2, 72
Angelica archangelica Grote engelwortel Angelica, tam Cruijdeboeck 2, 91
Angelica sylvestris Gewone engelwortel Angelica, wilde Cruijdeboeck 2, 91
Anthemis cotula Stinkende kamille Camille, stinckende (Paddebloemen) Cruijdeboeck 2, 30
Anthemis tinctoria Gele kamille Strijckbloemen (geel Coedille) Cruijdeboeck 2, 30
Antirrhinum majus Grote leeuwenbek Orant, groot (Calfsnuese) Cruijdeboeck 2, 27
Aquilegia vulgaris Wilde akelei Akeleye Cruijdeboeck 2, 16
Asphodeline lutea Gele affodil Affodille wijfken Cruijdeboeck 2, 44
Asphodelus albus Witte affodil Affodille manneken Cruijdeboeck 2, 44
Astragalus fasciculifolius   Sarcocolla Cruijdeboeck 2, 100
Athamanta cretensis Kretenzische beerwortel Daucus van Cretien (Daucus van Candien) Cruijdeboeck 2, 83
Ballota pseudodictamnus Kretenzische ballote Dictamnum, valsch Cruijdeboeck 2, 70
Ballota pseudodictamnus Kretenzische ballote Dictamnum, valsch (andere houtsnede)

Cruijdeboeck 2, 70

Bellis perennis Madeliefje (gevuldbloemig) Madelieven, cleyne tamme Cruijdeboeck 2, 19
Bellis perennis Madeliefje (wilde soort) Madelieven, cleyne wilde Cruijdeboeck 2, 19
Butomus umbellatus Zwanenbloem Lisch, water-

Cruijdeboeck 2, 37

Calendula officinalis Goudsbloem Goutbloemen Cruijdeboeck 2, 12
Campanula glomerata Kluwenklokje Halscruyt, cleyn

Cruijdeboeck 2, 20

Campanula medium Mariëtteklokje Mariettes Cruijdeboeck 2, 22
Campanula persicifolia Prachtklokje Clocxkens, wildt blauw Cruijdeboeck 2, 23
Campanula pyramidalis Piramideklokje Clocxkens, tam blauw Cruijdeboeck 2, 23
Campanula rapunculoides Akkerklokje Peertsbloemen (Vossensteert)

Cruijdeboeck 2, 14

Campanula trachelium Ruig klokje Halscruyt, groot Cruijdeboeck 2, 20
Carum carvi Karwij Comijn, witte Cruijdeboeck 2, 75
Centaurea cyanus Korenbloem Corenbloemen, ghemeyne (Roghbloemen)

Cruijdeboeck 2, 11

Centaurea montana Bergcentaurie Corenbloemen, groote

Cruijdeboeck 2, 11

Chamaemelum nobile Roomse kamille Camille, witte Roomsche (Appelcruyt)

Cruijdeboeck 2, 29

Chenopodium botrys Druifkruid Druyvencruyt Cruijdeboeck 2, 60
Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil Steenbreeck, gulden

Cruijdeboeck 2, 86

Cistus ladanifer Cistusroos (Ladanumcistus) Ladanum Cruijdeboeck 2, 102
Clinopodium acinos Kleine steentijm Basilicom, wilde Cruijdeboeck 2, 58
Clinopodium calamintha Kleine bergsteentijm Calaminte, berch- (berch Calamentum) Cruijdeboeck 2, 62
Clinopodium vulgare Borstelkrans Quendel (Onser vrouwen bedstroo, wilde Thymus) Cruijdeboeck 2, 52
Consolida ajacis Valse ridderspoor Riddersporen, tamme Cruijdeboeck 2, 15
Consolida regalis Wilde ridderspoor Riddersporen, wilde Cruijdeboeck 2, 15
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen Lelieken van den dale (Meybloemken)

Cruijdeboeck 2, 26

Coriandrum sativum Koriander Coriander Cruijdeboeck 2, 77
Crocus sativus Saffraankrokus Sofferaen Cruijdeboeck 2, 45
Cuminum cyminum Komijn Comijn, ghemeyne Cruijdeboeck 2, 76
Dactylorhiza incarnata Vleeskleurige orchis Handekenscruyt manneken Cruijdeboeck 2, 46
Dactylorhiza maculata subsp. maculata Gevlekte orchis Handekenscruyt wijfken Cruijdeboeck 2, 46
Daucus carota subsp. carota Wilde peen Croonkenscruyt (Vogelnest) Cruijdeboeck 2, 83
Dianthus carthusianorum Kartuizer anjer Keykens Cruijdeboeck 2, 7
Dianthus caryophyllus Tuinanjer Ginoffelen Cruijdeboeck 2, 7
Dianthus superbus Prachtanjer Pluymkens

Cruijdeboeck 2, 7

Dictamnus albus Vuurwerkplant Dictamnum Cruijdeboeck 2, 70
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Vingherhoetcruyt Cruijdeboeck 2, 24
Dorema ammoniacum   Ammoniacum Cruijdeboeck 2, 98
Erysimum cheiri Muurbloem Vilieren, steen- (geel Vilieren) Cruijdeboeck 2, 3
Euphorbia resinifera Gomwolfsmelk Euphorbium

Cruijdeboeck 2, 99

Ferula assa-foetida Duivelsdrek en andere soorten, onder andere Ferula narthex Succus Cyrenaicus Cruijdeboeck 2, 95
Ferula communis Reuzenvenkel Panax Aesculapii

Cruijdeboeck 2, 89

Ferula gummosa en andere Ferula-soorten Galbanum Galbanum Cruijdeboeck 2, 97
Ferula nodiflora Reuzenvenkel Panax Aesculapii Cruijdeboeck 2, 89
Ferula spec., misschien een variant van Ferula assa-foetida   Sagapenum Cruijdeboeck 2, 96
Ferula tingitana Ammoniakgom Ammoniacum Cruijdeboeck 2, 98
Foeniculum vulgare Venkel Venckel, oprechte Cruijdeboeck 2, 71
Gentiana pneumonanthe Klokjesgentiaan Duysentschoon (blauw Leliekens)

Cruijdeboeck 2, 21

Gladiolus communis Byzantijnse gladiool Lisch, blauw

Cruijdeboeck 2, 35

Glaucium corniculatum - Rode hoornpapaver   Glaucium Cruijdeboeck 2, 101
Glebionis segetum Gele ganzenbloem Vokelaer (Goutbloeme, geel Gansebloemen, Hontsroosen) Cruijdeboeck 2, 33
Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw Opopanax Cruijdeboeck 2, 94
Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw ? Panax  Cruijdeboeck 2, 89
Heracleum sphondylium subsp. elegans Bergberenklauw Venckel, wilde (Rosvenckel) Cruijdeboeck 2, 71
Hesperis matronalis Damastbloem Mastbloemen (Joncfrouwenvilieren, Winterviolen) Cruijdeboeck 2, 5
Himantoglossum hircinum Bokkenorchis Bocxcullekens (Hasencullekens) Cruijdeboeck 2, 46
Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint Jacinten (blauw Meyebloemkens) Cruijdeboeck 2, 40
Hyssopus officinalis Hyssop Hysop (Ysope)

Cruijdeboeck 2, 48

Iris 'Florentina' Florentijnse lis Lisch, wit Cruijdeboeck 2, 34
Iris foetidissima Stinkende lis Lisch, stinckende (Wandtluyscruyt, wildt Lisch) Cruijdeboeck 2, 36
Iris germanica Blauwe lis Lisch over zee Cruijdeboeck 2, 34
Iris pseudacorus Gele lis Lisch, geel (Bocxboonen) Cruijdeboeck 2, 35
Lagoecia cuminoides Wilde komijn Comijn, wilde

Cruijdeboeck 2, 76

Laserpitium latifolium Breedbladig laserkruid Seseli van Ethiopien Cruijdeboeck 2, 80
Laserpitium siler Berglaserkruid Seseli van Marsilien (breede Comijn)

Cruijdeboeck 2, 80

Lavandula angustifolia Echte lavendel Lavender wijfken

Cruijdeboeck 2, 68

Lavandula latifolia Breedbladige lavendel Lavender manneken Cruijdeboeck 2, 68
Lavandula stoechas Kuiflavendel Stichascruyt Cruijdeboeck 2, 69
Legousia speculum-veneris Groot spiegelklokje Vrouwenspiegel Cruijdeboeck 2, 13
Leucanthemum vulgare Gewone margriet Madelieven, groote (Kersouwen) Cruijdeboeck 2, 19
Leucojum vernum Lenteklokje Sporckelbloemen, witte (Soomersottekens, witte Tijdeloosen) Cruijdeboeck 2, 43
Levisticum officinale Lavas Ligusticum, valsch (Lavetse, ghemeyn Ligusticum, Levistock) Cruijdeboeck 2, 90
Ligusticum peloponnense Grieks laserkruid Seseli van Peloponnesus Cruijdeboeck 2, 80
Lilium bulbiferum subsp. croceum Roggelelie Lelien, roode

Cruijdeboeck 2, 38

Lilium candidum Madonnalelie Lelien, witte Cruijdeboeck 2, 38
Lilium martagon Turkse lelie Lelien, wilde (Heydens bloeme, Lelikens van Calvarien) Cruijdeboeck 2, 39
Lithospermum arvense Ruw parelzaad Peerlencruyt, tam Cruijdeboeck 2, 87
Lithospermum officinale Glad parelzaad Peerlencruyt, wildt

Cruijdeboeck 2, 87

Lunaria annua Tuinjudaspenning Penninckbloemen (Paeschbloemen)

Cruijdeboeck 2, 6

Maianthemum bifolium Dalkruid Eenbladt Cruijdeboeck 2, 26
Matricaria chamomilla Echte kamille Camille, cleyne wilde Cruijdeboeck 2, 30
Matricaria discoidea Schijfkamille Camille, geele Roomsche Cruijdeboeck 2, 29
Matthiola annua Zomerviolier Vilieren, (cleyne) heete Cruijdeboeck 2, 4
Matthiola incana Violier (Hofjesbloem) Vilieren, (groote) Stock- Cruijdeboeck 2, 4
Mentha aquatica Watermunt Munte, roo(de) water- (roode Munte) Cruijdeboeck 2, 61
Mentha arvensis Akkermunt Hertecruyt Cruijdeboeck 2, 61
Mentha longifolia Hertsmunt Munte, wilde water-

Cruijdeboeck 2, 61

Mentha pulegium Polei (een variëteit) Poleye, wilde (Veltmunte) Cruijdeboeck 2, 62
Mentha pulegium Polei Poleye (Paleye) Cruijdeboeck 2, 53
Mentha spicata Aarmunt Munte, balsem- (Roomsche Munte) Cruijdeboeck 2, 61
Mentha spicata 'Crispa' Kruizemunt Munte, cruys- (Cruysbalsem, Heylighe)

Cruijdeboeck 2, 61

Mentha suaveolens Witte munt Bruynheylighe Cruijdeboeck 2, 61
Meum athamanticum Bergvenkel Beerwortel Cruijdeboeck 2, 79
Misopates orontium Akkerleeuwenbek Orant, cleyn Cruijdeboeck 2, 27
Narcissus poeticus Witte narcis (Dichternarcis) Narcissen (Spaensche Jenettekens) Cruijdeboeck 2, 41
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis Sporckelbloemen, geel (geel Tydeloosen) Cruijdeboeck 2, 42
Neotinea ustulata Aangebrande orchis Cullekenscruyt (Hontscullekens), tvijfste

Cruijdeboeck 2, 46

Neottia nidus-avis Vogelnestje Margendrehen (Voghelsnest) Cruijdeboeck 2, 47
Neottia ovata Grote keverorchis Tweebladt Cruijdeboeck 2, 47
Nepeta cataria Wild kattenkruid Catte(n)cruyt (Nepte) Cruijdeboeck 2, 62
Nigella arvensis Wilde nigelle Nigelle, wilde (Sinte Katarine bloemen) Cruijdeboeck 2, 78
Nigella damascena Juffertje-in-het-groen Nigelle van Damasco Cruijdeboeck 2, 78
Nigella sativa Zwarte komijn Nigelle, tamme Cruijdeboeck 2, 78
Nuphar lutea Gele plomp Plompen, geele Cruijdeboeck 2, 28
Nymphaea alba Witte waterlelie Plompen, witte Cruijdeboeck 2, 28
Ocimum basilicum Basilicum Basilicom, grove Cruijdeboeck 2, 58
Ocimum minimum Griekse basilicum Basilicom, edel Cruijdeboeck 2, 58
Ophrys apifera Bijenorchis Ragwortel wijfken Cruijdeboeck 2, 46
Opopanax chironium Gompastinaak Panax chironium Cruijdeboeck 2, 89
Orchis mascula Mannetjesorchis Cullekenscruyt (Hontscullekens), tweede Cruijdeboeck 2, 46
Orchis purpurea Purperorchis Cullekenscruyt (Hontscullekens), dierste Cruijdeboeck 2, 46
Origanum dictamnus Hopmarjolein Dictamnum, oprecht Cruijdeboeck 2, 70
Origanum majorana Echte marjolein Marioleyne, edel (Mageleyne) Cruijdeboeck 2, 55
Origanum maru Syrische marjolein Marioleyne, Engelsche Cruijdeboeck 2, 57
Origanum vulgare Wilde marjolein Marioleyne, grove Cruijdeboeck 2, 56
Origanum vulgare subsp. hirtum Griekse marjolein Marioleyne, grove Cruijdeboeck 2, 56
Ornithogalum nutans Knikkende vogelmelk Meertsbloemen, witte Cruijdeboeck 2, 40
Papaver hybridum (met purpuren bloemen)   Glaucium Cruijdeboeck 2, 101
Peucedanum cervaria Hertenkruid Herstwortel, swerte Cruijdeboeck 2, 79
Peucedanum officinale Varkensvenkel Venckel, verckens- (Solferwortel) Cruijdeboeck 2, 92
Peucedanum ostruthium Meesterwortel Meesterwortel, tam Cruijdeboeck 2, 93
Pimpinella anisum Anijs Anijs Cruijdeboeck 2, 73
Pimpinella major Grote bevernel Bevernelle, groote (Bevernaert) Cruijdeboeck 2, 84
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel Bevernelle, cleyn Cruijdeboeck 2, 84
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis Ragwortel manneken

Cruijdeboeck 2, 46

Rosmarinus officinalis Rozemarijn Rosmarijn Cruijdeboeck 2, 67
Salvia officinalis Echte salie Savie Cruijdeboeck 2, 64
Salvia pratensis Veldsalie Savie, wilde

Cruijdeboeck 2, 65

Salvia sclarea Scharlei (Muskaatsalie) Scharleye, tamme Cruijdeboeck 2, 66
Salvia verbenaca Kleinbloemige salie Scharleye, wilde Cruijdeboeck 2, 66
Satureja hortensis Bonenkruid Cuele (Satureye, Lochtekol) Cruijdeboeck 2, 49
Satureja montana Bergbonenkruid Quendel, wilde (Tenderick)

Cruijdeboeck 2, 51

Saxifraga granulata Knolsteenbreek Steenbreeck, witte Cruijdeboeck 2, 85
Scilla bifolia Vroege sterhyacint Meertsbloemen

Cruijdeboeck 2, 40

Selinum carvifolia Karwijselie Herstwortel, witte Cruijdeboeck 2, 79
Silene coronaria Prikneus Christusooghen Cruijdeboeck 2, 8
Silene dioica Dag-koekoeksbloem Jenettekens, roode

Cruijdeboeck 2, 9

Silene flos-cuculi Echte koekoeksbloem Crayebloemkens (Coeckcoeck-bloemkens)

Cruijdeboeck 2, 7

Silene latifolia subsp. alba Avond-koekoeksbloem Jenettekens, witte Cruijdeboeck 2, 9
Spiranthes aestivalis Zomerschroef-orchis Standelcruyt, groot Cruijdeboeck 2, 46
Spiranthes spiralis Herfstschroef-orchis Standelcruyt, cleyn (welrieckende Standelcruyt)

Cruijdeboeck 2, 46

Stachys officinalis Betonie Betonie Cruijdeboeck 2, 88
Tagetes erecta Grote afrikaan

Thunisbloemen, groote

Cruijdeboeck 2, 25
Tagetes patula Klein afrikaantje Thunisbloemen, cleyne Cruijdeboeck 2, 25
Tanacetum balsamita Balsemwormkruid Balseme, groote Cruijdeboeck 2, 63
Teucrium polium (een gamandersoort, "poleigamander") Polium Cruijdeboeck 2, 54
Thymelaea passerina Vogelkopje Peerlencruyt van Hieronymus Bock Cruijdeboeck 2, 87
Thymus serpyllum Kleine tijm Quendel, Roomsche Cruijdeboeck 2, 51
Thymus vulgaris Echte tijm Thymus Cruijdeboeck 2, 50
Tordylion officinale Kretenzische seseli

Tordylion

Cruijdeboeck 2, 81
Tragopogon pratensis subsp. pratensis Gele morgenster Bocxbaert (Josephs bloemen) Cruijdeboeck 2, 17
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille Camille, groote wilde (Coedille) Cruijdeboeck 2, 30
Viola odorata Maarts viooltje Violetten Cruijdeboeck 2, 1
Viola tricolor Driekleurig viooltje Penseen (Dreijfuldicheyt bloemen) Cruijdeboeck 2, 2