Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 100, bladzijde 178-179 (in werkelijkheid 177-178)  Zie volgende pagina »

Van Geruwe.   Cap. c.

1  
Achillea millefolium - Duizendblad

 

Tfatsoen

Achillea millefolium - Duizendblad

Foto Martin Stevens

Foto Martin Stevens

Foto Martin Stevens

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Achillea, Achillea sideritis, Supercilium Veneris, Acron sylvaticum, Militaris, Diodela, Myriophyllon, Myriomorphos, Chiliophyllon, Stratioticon, Heracleon, Chrysitis (Millefolium), Geruwe (Gerwe)
  • 1644 Vlaams: Geruwe
  • 1616 Latijn: Millefolium sive Achillea [100]
  • 1554/1557: Achillea, Achillea sideritis, Acron sylvaticon, Chiliophyllon, Chrysitis, Diodela, Garben, Geruwe, Heracleon, Militaris, Millefolium, Millefueille, Myriomorphos, Myriophyllon, Schaffgrasz, Schaffripp, Stratioticon, Supercilium Veneris, Tausentblatt

Overzicht Achillea millefolium op deze site

Alle foto's van Achillea millefolium op internet

Achillea millefolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Achillea millefolium in Plantago PlantIndex

[178]   Gerwe heeft ronde hole steelkens onderhalven voet hooghe/ daer aen wassen seer ghekertelde langhe bladerkens/ over beyde sijden tot den ribbeken toe/ volnaer ghelijck die aldercleynste Coriander bladeren/ oft die bladeren van Averoone/ menichfuldelijck ghesneden. Die bloemen wassen op schoone ronde croonkens op dopperste van den stelen/ ende sijn meestendeel heel wit/ somtijts oock hier te lande lijfvervwich/ ende als Dioscorides scrijft som schoon gout geele die hier te lande noch niet ghesien en sijn. Die wortel es swert en veeselachtich.

Plaetse

Geruwe wast hier te lande al om by den weghen/ straten ende aen die canten van den velden.

Tijt

Geruwe bloeyet van in Braeckmaent tot in Herfstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Achilleios. In Latijn Achillea/ ende Achillea sideritis. Van Apuleius Myriophyllon, Myriomorphos, Chiliophyllon, Stratioticon, Heracleon, Chrysitis, Supercilium Veneris, Acron sylvaticum, Militaris/ van sommighen Diodela. In die Apoteke nu ter tijt Millefolium. In Hoochduytsch Garb/ Schaffgras/ Schaffrijp/ ende Tausentblaet. In Neerduytsch Geruwe. In Franchois naer den naem van der Apoteke Millefueille.   

Oirsaecke zijns naems

[179]   Dit cruyt heeft sijnen naem Achillea naer den edelen ende seer vromen Ridder Achilles dyens historie ende feyten van Homerus bescreven sijn. Die dit cruyt van Chiron Centaurus hem ierst gheweesen ende gheleert/ seer ghebruyckt heeft/ ende daer mede Telephum/ als Apuleius scrijft/ seer quade sweeringhen hebbende/ ghenesen.

Natuere

Geruwe es seer drooghende van natueren/ ende tsamen treckende.

Cracht en werckinghe

A   Geruwe ghesoden ende ghedroncken stelpt ende gheneest dat roode melizoen ende alle loop des buycx.

B   Geruwe oock in water ghesoden ende ghedroncken/ stelpt alle vloet maer sonderlinge die roode vloet der vrouwen. Tselve doet zy oock op die scamelijcke plaetsen gheleyt/ oft alsmen in water sidt daer sy in ghesoden es.

C   Geruwe ghestooten ende op die wonden gheleyt/ stelpt dat bloeyen/ bewaert ende bescermt die wonden van alle verhittinghen en swellinghen/ ende gheneest die selve.

 

^Naar het begin van deze pagina