Beginpagina van Plantaardigheden.nl
Actuele toepassingen van planten
© Wolverlei Tekst en Beeld –  Martin Stevens
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Plantenfoto's

   

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 1 capitel 25, bladzijde 46-47  Zie volgende pagina »

Van Wonden cruyt.   Cap. xxv.

Tfatsoen

 

1   Wonden cruyt heeft ronde vette broosche stelen die becleet zijn met dickachtighe vette bladeren die rontsomme wat ghekerft en vol saps zijn. Int sop van de stelen wassen veel schoone bruyn roode bloemen/ van fatsoene den bloemen van Sint Jans cruyt/ in Griecx ghenaempt Hypericon ghelijck. Die wortel es wit en seer knoppachtich.

Van desen cruyden vintmen een gheslacht dat witte bloemen heeft/ en oock een derde dat geele bloemen draecht/ anders den voorschreven ghelijck.

Plaetse

2, 3   Wonden cruyt wast gheerne in vochtighe plaetsen ende daer lombre es ende het wordt veel op Sint Jans Baptisten avont/ op scotelen oft tilioren in leem gheplant ende in die lanthuysen ghehanghen/ daert langhe gruen en wassende blijft eest dattet somtijts met water bespreyt wordt.

Tijt

Wonden cruyt bloeyet meest in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt in Griecx gheheeten Cymbalion en Cotyledon heteron. In Latijn

 

 

[47]   Acetabulum alterum. In der Apoteken Crassula maior. In Hoochduytsch Wundkraut/ Knabenkraut/ Fotzzwang en Fotzweijn. In onser tale Wonden cruyt/ ende smeerwortele.

Natuere

Wonden cruyt vercoelt tot in den derden graet.

Cracht en werckinghe

Wonden cruyt es van ghelijcke cracht en werckinghe als Donderbaert/ ghelijck Dioscorides en Plinius schrijven.