Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Leesmaar.nl
Bladeren in online
1737 De Hortus Cliffortianus van Linnaeus
  Inleiding
  1. Voorwerk (Titelprent en titelpagina)
  2. Bibliotheca Botanica Cliffortiana (Overzicht van de boeken in George Cliffords huisbibliotheek)
  3. Overzicht van de door Linnaeus geraadpleegde auteurs
  4. Genera Foliorum (Bladvormen)
  5. Methodus plantarum in horto cliffortiano (Overzicht van de hoofdstuktitels)
    I Monandria
    II Diandria
    III Triandria
    IV Tetrandria
    V Pentandria
    VI Hexandria
    VII Heptandria
    VIII Octandria
    IX Enneandria
    X Decandria
    XI Dodecandria
    XII Icosandria
    XIII Polyandria
    XIV Didynamia
    XV Tetradynamia
    XVI Monadelphia
    XVII Diadelphia
    XVIII Polyadelphia
    XIX Syngenesia
    XX Gynandria
    XXI Monoecia
    XXII Dioecia
    XXIII Polygamia
    XXIV Cryptogamia
    XXV Vagae
    XXVI Appendix
  Addenda
  Index
  Ratio nominum genericorum receptorum
   
1736 Musa Cliffortiana
  1. Voorwerk
  2. Tekst
 

3. Nawerk

 
Meer gescande oude Nederlandse plantenboeken
Korte verklaring Middelnederlandse termen
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
     
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De Hortus Cliffortianus van Linnaeus

1. Voorwerk

Titelpagina

Ut floreant Musae! (keerzijde van de titelpagina)

Opdracht van Linnaeus aan George Clifford [S.P.D. Carolus Linnaeus = Salutam Plurimam Dicit Carolus Linnaeus > De meeste hoogachting zegt (u) Carolus Linnaeus]

Begint op:

Opdracht van Mr. J. Alex. Roëll (gedicht) [J.U.D. = Juris Utriusque Doctor]

Opdracht van Henr. Snakenburg aan Linnaeus (gedicht)

Begint op:

2. Tekst

Introductio (Inleiding)   blz. 1

Begint op:

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

I. Nomina (Namen)   blz. 2 (§§ 1-6)

Begint op:

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

II. Theoretica (Plaats in het botanisch systeem)   blz. 7 (§§ 7-8)

Begint op:

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

III. Genus (Geslacht)   blz. 17 (§§ 9-14)

Begint op:

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

IV. Species (Soort)   blz. 22 (§§ 15-21)

Begint op:

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

V. Attributa (Eigenschappen)   blz. 28 (§§ 22-27)

Begint op:

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

VI. Usus (Gebruik)   blz. 38 (§§ 28-32)

Begint op:

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

VII. Litteraria (Vermeldingen in de literatuur)   blz. 42 (§§ 33-35)

Begint op:

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

Nawerk

kleine afbeelding

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

Floreat mea Musa per annos! (Moge mijn Musa jaarlijks bloeien!)

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

grote afbeelding

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

verklaring van de cijfers op de grote afbeelding

Beter leesbare tekst
In hoge resolutie

Index van alle gescande pagina's:
http://biolib.de/linne/musa/index.html

^Naar het begin van deze pagina