Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Leesmaar.nl
Bladeren in online
1737 De Hortus Cliffortianus van Linnaeus
  Inleiding
  1. Voorwerk (Titelprent en titelpagina)
  2. Bibliotheca Botanica Cliffortiana (Overzicht van de boeken in George Cliffords huisbibliotheek)
  3. Overzicht van de door Linnaeus geraadpleegde auteurs
  4. Genera Foliorum (Bladvormen)
  5. Methodus plantarum in horto cliffortiano (Overzicht van de hoofdstuktitels)
    I Monandria
    II Diandria
    III Triandria
    IV Tetrandria
    V Pentandria
    VI Hexandria
    VII Heptandria
    VIII Octandria
    IX Enneandria
    X Decandria
    XI Dodecandria
    XII Icosandria
    XIII Polyandria
    XIV Didynamia
    XV Tetradynamia
    XVI Monadelphia
    XVII Diadelphia
    XVIII Polyadelphia
    XIX Syngenesia
    XX Gynandria
    XXI Monoecia
    XXII Dioecia
    XXIII Polygamia
    XXIV Cryptogamia
    XXV Vagae
    XXVI Appendix
  Addenda
  Index
  Ratio nominum genericorum receptorum
   
1736 Musa Cliffortiana
  1. Voorwerk
  2. Tekst
 

3. Nawerk

 
Meer gescande oude Nederlandse plantenboeken
Korte verklaring Middelnederlandse termen
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
     
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De Hortus Cliffortianus van Linnaeus

Musa Cliffortiana (1736)

florens Hartecampi 1736 prope Harlemum

Carl von Linné

1736

http://biolib.de/linne/musa/index.html

 • 1. Voorwerk
  • Titelpagina
  • Ut floreant Musae! (keerzijde van de titelpagina)
  • Opdracht van Linnaeus aan George Clifford [S.P.D. Carolus Linnaeus = Salutam Plurimam Dicit Carolus Linnaeus > De meeste hoogachting zegt (u) Carolus Linnaeus]
  • Opdracht van Mr. J. Alex. Roëll (gedicht) [J.U.D. = Juris Utriusque Doctor]
  • Opdracht van Henr. Snakenburg aan Linnaeus (gedicht)
 • 2. Tekst
  • Introductio (Inleiding)   blz. 1
  • I. Nomina (Namen)   blz. 2 (§§ 1-6)
  • II. Theoretica (Plaats in het botanisch systeem)   blz. 7 (§§ 7-8)
  • III. Genus (Geslacht)   blz. 17 (§§ 9-14)
  • IV. Species (Soort)   blz. 22 (§§ 15-21)
  • V. Attributa (Eigenschappen)   blz. 28 (§§ 22-27)
  • VI. Usus (Gebruik)   blz. 38 (§§ 28-32)
  • VII. Litteraria (Vermeldingen in de literatuur)   blz. 42 (§§ 33-35)
 • 3. Nawerk
  • kleine afbeelding
  • Floreat mea Musa per annos! (Moge mijn Musa jaarlijks bloeien!)
  • grote afbeelding
  • verklaring van de cijfers op de grote afbeelding

^Naar het begin van deze pagina