Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Leesmaar.nl
Bladeren in online
1737 De Hortus Cliffortianus van Linnaeus
  Inleiding
  1. Voorwerk (Titelprent en titelpagina)
  2. Bibliotheca Botanica Cliffortiana (Overzicht van de boeken in George Cliffords huisbibliotheek)
  3. Overzicht van de door Linnaeus geraadpleegde auteurs
  4. Genera Foliorum (Bladvormen)
  5. Methodus plantarum in horto cliffortiano (Overzicht van de hoofdstuktitels)
    I Monandria
    II Diandria
    III Triandria
    IV Tetrandria
    V Pentandria
    VI Hexandria
    VII Heptandria
    VIII Octandria
    IX Enneandria
    X Decandria
    XI Dodecandria
    XII Icosandria
    XIII Polyandria
    XIV Didynamia
    XV Tetradynamia
    XVI Monadelphia
    XVII Diadelphia
    XVIII Polyadelphia
    XIX Syngenesia
    XX Gynandria
    XXI Monoecia
    XXII Dioecia
    XXIII Polygamia
    XXIV Cryptogamia
    XXV Vagae
    XXVI Appendix
  Addenda
  Index
  Ratio nominum genericorum receptorum
   
1736 Musa Cliffortiana
  1. Voorwerk
  2. Tekst
 

3. Nawerk

 
Meer gescande oude Nederlandse plantenboeken
Korte verklaring Middelnederlandse termen
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
     
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De Hortus Cliffortianus van Linnaeus

5. Methodus plantarum in Horto Cliffortiano - Inhoudsopgave

Overzicht van de planten in de tuinen van George Clifford, tevens inhoudsopgave.

De volledige inhoudsopgave van de tekst staat in de Methodus op blz. V t/m X, 6 pagina's omvattend. De inhoud bevat 25 hoofdstukken en een appendix, die elk weer zijn onderverdeeld in subhoofdstukken. Alle soorten zijn in volgorde van beschrijving genoemd. Een compleet overzicht van de soorten op alfabet vindt men in het Register.

Volledige inhoudsopgave van de tekst op de scans

De volledige inhoudsopgave op de scans (de cijfers in kolom 1 verwijzen naar de bladzijden; de cijfers in kolom 2 geven het aantal besproken soorten aan) begint op:

Verkorte inhoudsopgave per hoofdstuk

Hieronder volgt een overzicht van de hoofdstuktitels, met verwijzing naar de scan waarop de tekst van elk hoofdstuk begint.
Van de gravures bij elk hoofdstuk (in totaal zijn het er 34) vindt men telkens aparte thumbnails.

I. MONANDRIA blz. 1

II. DIANDRIA blz. 4

III. TRIANDRIA blz. 15

IV. TETRANDRIA blz. 19

V. PENTANDRIA blz. 41

VI. HEXANDRIA blz. 118

VII. HEPTANDRIA blz. 142

VIII. OCTANDRIA blz. 143

IX. ENNEANDRIA blz. 154

X. DECANDRIA blz. 156

XI. DODECANDRIA blz. 178

XII. ICOSANDRIA blz. 181

XIII. POLYANDRIA blz. 196

XIV. DIDYNAMIA blz. 301

XV. TETRADYNAMIA blz. 328

XVI. MONADELPHIA blz. 342

XVII. DIADELPHIA blz. 351

XVIII. POLYADELPHIA blz. 379

XIX. SYNGENESIA blz. 382

XX. GYNANDRIA blz. 429

XXI. MONOECIA blz. 437

XXII. DIOECIA blz. 453

XXIII. POLYGAMIA blz. 467

XXIV. CRYPTOGAMIA blz. 471

XXV. VAGAE blz. 482

XXVI. APPENDIX blz. 490

Addenda (blz. 502)

Index (blz. 503)

Ratio nominum genericorum receptorum (laatste pagina)

^Naar het begin van deze pagina