Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Leesmaar.nl
Bladeren in online
 

Gescand in
Rijksmuseum biblotheek

Cruijdeboeck (1554) transcriptie

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 

Herkende planten met steeds meer foto's, informatie en verkrijgbaarheid

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 

Gescand in WUR bibliotheek

Cruydt-Boeck (1644)

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 
 

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen 1796-1813 in zeven delen

 
 

Alle andere in de WUR gescande boeken

Korte verklaring Middelnederlandse termen

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Leesmaar.nl
Bladeren in online
 

Gescand in
Rijksmuseum biblotheek

Cruijdeboeck (1554) transcriptie

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 

Herkende planten met steeds meer foto's, informatie en verkrijgbaarheid

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 

Gescand in WUR bibliotheek

Cruydt-Boeck (1644)

  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
 
 
 
 

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen 1796-1813 in zeven delen

 
 

Alle andere in de WUR gescande boeken

Korte verklaring Middelnederlandse termen

 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen 1796-1813 in zeven delen

Deel 1-6 is naar de oorspr. duitse uitgave van Johannes Zorn (1784-1790). Deze boeken zijn voor nederland bewerkt door resp. Oskamp (deel 1), Houttuyn (deel 2), Krauss (delen 3-6). Deel 7 is later toegevoegd, voor Nederland bewerkt door A.Ypey.

Eerste deel - D.L.Oskamp (1796) Afbeeldingen in kleuren 1 - 100 Tweede deel - M.Houttuyn (1796) Afbeeldingen in kleuren 101 - 200 Derde deel - J.C.Krauss (1796) Afbeeldingen in kleuren 201 - 300 Vierde deel - J.C.Krauss (1800) Afbeeldingen in kleuren 301 - 400
 
Vijfde deel - J.C.Krauss (1800) Afbeeldingen in kleuren 401 - 500 Zesde deel - J.C.Krauss (1801) Afbeeldingen in kleuren 501 - 600 Vervolg op de Afbeeldingen der artseny-gewassen Eerste deel - A.Ypey (1813) Afbeeldingen in kleuren 601 - 700

De delen 1 - 7 van de Artseny-gewassen zijn gescand en aangevuld met de moderne botanische namen van de herkende planten.

  • Huidige botanische en Nederlandse naam
  • Oude botanische en Nederlandse naam
  • De complete scans van de tekst
  • Links naar de scans van de afbeeldingen in hoge resolutie
  • Men kan doorklikken van plaat 1 tot plaat 700 en terug

Dit boek maakt deel uit van www.biolib.de de virtuele biologische vakbibliotheek.
© Kurt Stueber, 2007. Dit boek is beschermd door de GNU Free Document License. Deze licentie staat privé en commercieel gebruik toe onder de voorwaarden van de GNU Free Document License. Als delen of afbeeldingen worden gebruikt, verzoeken wij u om www.BioLib.de op te nemen als de bron van de gegevens. Voor hogere resoluties dient u de eigenaar van het origineel te contacteren: Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: +31 317 482701, Fax: +31 317 484761.
De oorspronkelijke scans en de bepalingen waaronder iedereen deze afbeeldingen, evenals de afbeeldingen in hoge resolutie kan gebruiken, vindt u op

Enkele kleinere sorteer- en typfouten voorbehouden.

^Naar het begin van deze pagina