Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Overzicht van artikelen en toegankelijk gemaakte oude plantenboeken over

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen
Planten Alfabetisch

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
11-12-2009

«  Cruijdeboeck deel 3 Ondertitel, bladzijde [347]   Zie volgende pagina »

Ondertitel

 

Des Cruydeboecks

Dat es van der cruyden gheslacht/ fatsoen/ naem/ natuere/ cracht/ werckinghe ende hindernisse.

Dat derde Cruijdeboeck deel

Der hoochgeborene alder duerluchtichste Coninginne ende Vrouwe/ Vrouw Marie Coninghinne van Hungheren ende Beemen etc. Gouvernante der K.M. Neerlanden toe ghescreven.

Duer D. Rembert Dodoens.

^Naar het begin van deze pagina