Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Overzicht van artikelen en toegankelijk gemaakte oude plantenboeken over

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken
Lees tekst
Het prachtige met de hand ingekleurde Cruijdeboeck uit 1554
  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
  Registers Oude plantennamen
  Oude index oude namen
  Nieuw gemaakt register oude namen
Cruydt-Boeck (1644)
  A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
  Registers Oude plantennamen
  Neder-Duytsche Naemen der Cruyden
  De oude plantennamen in dit boek
Naauwkeurige beschrijving der aardgewassen (Munting 1696)
Den herbarius in dyetsche (1484)
Moufe-schans (Hondius 1644)
Hortus Malabaricus/ Malabaarse Kruydhof (van Reede Tot Drakestein 1678-1703)

Hortus Cliffortianus (Linnaeus 1737) en Musa Cliffortiana (1736)

Leeswerk.nl.nl
Plantenboeken opengelegd
 
  Artsenijgewassen (1796-1813)
 
  Flora Batava
(1800-1934)
     
Meer gescande oude Nederlandse plantenboeken
Korte verklaring Middelnederlandse termen
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
     
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt
12-01-2015

Welkom op de drie gekoppelde websites www.plantaardigheden.nl, www.leesmaar.nl en www.leeswerk.nl

Op www.leesmaar.nl vindt u

Vijfduizend nieuwe foto's van planten nu

en scans van Dodoens en andere bijzondere boeken alsof ze op uw bureau liggen

Overzicht Ophrys apifera op deze site

Alle foto's van Ophrys apifera op internet

Ophrys apifera bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ophrys apifera in Plantago PlantIndex

Op deze website ook een opgave van Enkele oude Nederlandse en tientallen Nederlandstalige plantenboeken online

1554    Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus)    Cruijdeboeck
Boek van het Rijksmuseum Alle afbeeldingen met de hand ingekleurd; Toen de inventarisatie van planten en toepassingen in Nederland en België; volledig overgeschreven

Nu werkend

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Cruijdeboeck 1554 met index van de huidige botanische namen

Dit met de hand ingekleurd exemplaar is ter beschikking gesteld door Bibliotheek Rijksmuseum Amsterdam.
Zie het Project Dodoens op Plantaardigheden.nl

Het juli-augustusnummer 2007 van de Rijksmuseum Kunstkrant bevat vier pagina's met kleurenillustraties  over het project Dodoens.
De titel: Het mooiste online plantenboek ter wereld?

Lees het zelf in PDF:

1644    Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus)    Cruydt-Boeck

Met alfabetische index van alle huidige botanische namen

Nieuwste toegankelijk gemaakt:
1696     Abraham Munting     Naauwkeurige beschrijving der aardgewassen
Door Leiden uitgegeven ter herinnering aan deze hoogleraar Met index van de huidige botanische namen

Chronologische inhoud van de reeds toegankelijk gemaakte oude plantenboeken

1484    Den herbarius in dyetsche
Het enige bewaarde exemplaar ter wereld

Met index van de huidige botanische namen

1621    Petrus Hondius    Dapes inemptae, Of de Moufe-schans, dat is, De soeticheydt DES BUYTEN-LEVENS
Begin

1678-1703    Hendrik Adriaan van Reede Tot Drakestein    Hortus Indicus Malabaricus / Malabaarse Kruydhof

Met index van de huidige botanische namen

1737    Linnaeus      Hortus Cliffortianus en 1736 Musa Cliffortiana

Begin

1696     Abraham Munting     Naauwkeurige beschrijving der aardgewassen

Met link naar de huidige botanische planten

En op Leeswerk.nl

1796-1813    Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen in zeven delen met prachtige platen
zie
http://www.leeswerk.nl/artsenijgewassen/index.htm

1800-1934    Flora Batava
Achtentwintig delen met prachtige platen; deel 1- 28

zie http://www.leeswerk.nl/florabatava/index.htm

De originele boeken van Dodoens zijn te bekijken in de Rijksmuseum Bibliotheek, prentenkabinet en studiezaal Frans van Mierisstraat 92, Amsterdam. Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de bibliotheek, het prentenkabinet en de studiezaal is gratis. Identificatie is verplicht. Zie http://www.rijksmuseum.nl/wetenschap/studiezaal?lang=nl

De meeste overige gescande originele boeken zijn in te zien bij Wageningen UR Library Special Collections, speccoll.library@wur.nl, Tel: 0317482701, Fax: +31 317 484761

Ook op deze website

^Naar het begin van deze pagina

Leesmaar.nl, Plantaardigheden.nl en Leeswerk.nl worden mede in de lucht gehouden door

Kruidenhoeve
Natuurvriendelijke sier- en kruidentuinen

Plantago Koot Software Design
Planten zoeken wordt Planten vinden

Drogisterij A.J.Van der Pigge anno 1849
Het goede van toen met het beste van nu

A.J.van der Pigge

De Cruydhof
Op weg naar harmonie tussen mens en natuur

KLEISTEEN
online administratie

Het pakket voor de professionele ondernemer
KLEISTEEN online administratie

Herbes D'elixir
Kruiden en kruiden-tincturen

Jacob Hooy, sedert 1743
Meer dan 1500 producten

 

Star Remedies
Een betere manier van leven

Ayurveda Health
100% natuurlijke Ayurvedische kruiden

Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie
Traditionele Europese natuurgeneeskunde

Stichting Natuurlijk Welzijn
Actuele informatie over complementaire/alternatieve gezondheidszorg

www.geurpaleis.nl
Tri Balanza's Geurpaleis met alles voor aromatherapie, wierook, accessoires en cadeau artikelen

http://www.dusartpharma.nl/
Producent van phytotincturen, homeopathie en voedingssupplementen

http://plantje.nl/
Een prachtig assortiment buitenplanten en het grootste online assortiment kamerplanten en cadeauplanten